Stały monitoring na rzece Odrze oraz starorzeczach

Autor: Dolnośląski UW 2023-05-06 08:43:04

Wraz z początkiem miesiąca maja warto zwrócić uwagę, że na ten moment, oprócz sytuacji z kwietnia na zalewie Czernica, nie odnotowuje się żadnych nowych negatywnych sygnałów o zjawiskach niepożądanych na odcinku dolnośląskiej Odry oraz starorzeczach

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zlecił Straży Rybackiej intensyfikację monitoringu bezpośredniego poprzez stałą wizję lokalną. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stale monitoruje stan wód i zleca cykliczne pobieranie prób przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

Wczoraj tj. 4 maja Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski spotkał się z przedstawicielami Państwowego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu, aby porozmawiać na temat obecnej sytuacji na Odrze oraz Czernicy, tym samym poszerzając perspektywę i poznając lepiej punkt widzenia PZW jako największego stowarzyszenia polskich wędkarzy, czyli osób, które bezpośrednio mają częsty kontakt z wodą oraz rybami.


Dzisiaj tj. 5 maja odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Odry pod przewodnictwem Premiera Mateusza Morawieckiego, z udziałem Ministrów Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich.


W zaplanowanym posiedzeniu brał udział zdalnie także Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski łącząc się z budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w ramach narady regionalnej zgromadzili się przedstawiciele wojewódzkich służb zaangażowanych w sprawę Odry.

Dzisiejsze spotkanie dotyczyło potencjalnych zagrożeń oraz koordynacji działań poszczególnych instytucji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u