Odznaczeni za budowanie niepodległej ojczyzny i codzienną pracę

Autor: Lubelski UW 2023-05-06 08:46:36

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował zasłużonych mieszkańców województwa lubelskiego odznaczeniami państwowymi i resortowymi, nadanymi przez Prezydenta RP i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej podziękował za budowanie niepodległej ojczyzny i codzienną pracę, dającą podstawy szczęśliwego bytu Polski. W ceremonii uczestniczył wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Chcemy uhonorować osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla budowania suwerennej, niepodległej i demokratycznej Polski w bezpośredni i bardzo aktywny sposób, szczególnie w okresie przełomu lat ’80 i ’90. Ale to również uhonorowanie tych, którzy w swojej codziennej, wzorcowej pracy budują podstawy szczęśliwego bytu naszego państwa. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję tych uhonorowań i życzę szczęścia osobistego i dalszego powodzenia w aktywnej działalności na rzecz naszego kraju

- mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Odznaczenia nadane postanowieniami Prezydenta RP i ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Wojewoda dokonał aktu dekoracji Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyżami  Zasługi, Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Wyróżnienia zostały przyznane za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego. Były też podziękowaniem za działalność społeczną związkową, lokalną, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody, za zasługi dla Niepodległej, a także nadane w dowód uznania działalności na rzecz upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

„Taka aktywność to najlepszy sposób na podtrzymanie tożsamości”

Ponownie po wielu latach realnym stało się zagrożenie dla niepodległego i suwerennego bytu Polski. To, co się w tej chwili dzieje na terenie Ukrainy jest bezpośrednim sygnałem, że również Polska nie może być pewna, że nie będzie przedmiotem agresji ze strony Rosji w różnych formach.

Walka w obronie tożsamości trwa ciągle i jest hasłem aktualnym dzisiaj. Te postawy i aktywność, którą reprezentujecie to najlepszy sposób na podtrzymanie tej tożsamości - tożsamości, która jest warunkiem przyszłości budowania i rozwijania niepodległej i suwerennej ojczyzny

- dodał wojewoda Lech Sprawka.

Order Odrodzenia Polski

Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order Krzyża Niepodległości

Order Krzyża Niepodległości, będący kontynuacją ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 1930 r. Krzyża Niepodległości, jest nagrodą ustanowioną w 2010 r. dla osób, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Order Krzyża Niepodległości dzieli się na dwie klasy: Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości i Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości.

Order Krzyża Niepodległości może być nadany:

  1. Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości - osobom, które walczyły z bronią w ręku o niepodległość i suwerenność Ojczyzny z niezwykłym poświęceniem lub walką tą kierowały;
  2. Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości - osobom, które przez znaczący czas lub w sytuacji skrajnego zagrożenia broniły niepodległości i suwerenności Ojczyzny, walczyły o jej odzyskanie lub podtrzymywały funkcjonowanie instytucji i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Zasługi

Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo. Dzieli się na trzy stopnie: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi i Brązowy Krzyż Zasługi.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez: pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

Nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei pamięci narodowej tj. wykazujących się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u