78. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie i bezwarunkowej kapitulacji narodowosocjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej

Autor: Mazowiecki UW 2023-05-09 09:15:11

8 maja br. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się oficjalne uroczystości 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej – największej i najkrwawszej wojny w historii ludzkości. W uroczystościach, na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, po czym organizatorzy oraz zaproszeni goście wygłosili przemówienia okolicznościowe. Zwieńczeniem obchodów było złożenie wieńców oraz wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w hołdzie polskim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w okupowanej Polsce „za wolność naszą i waszą”.

8 maja 1945 r. w Europie, w wyniku podpisania dzień wcześniej przez przedstawiciela admirała Karla Dönitza aktu bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, nastąpiło przerwanie działań wojennych.

II wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne rozciągały się na terytorium 40 państw. Łącznie śmierć poniosło ponad 50 mln ludzi, w tym: 6 mln Polaków, z czego 644 tys. – wskutek bezpośrednich działań wojennych. Procentowo w stosunku do liczby ludności – były to największe straty na świecie.

Polskie Siły Zbrojne brały udział w większości walk i bitew II wojny światowej: w Europie, w Afryce Północnej oraz na froncie wschodnim. Na terytorium okupowanej Polski akcje dywersyjne przeprowadzała największa w owym czasie podziemna armia – Armia Krajowa.

Kapitulacja Niemiec zakończyła kilkuletnią okupację. Niestety, w wyniku ustaleń konferencji w Poczdamie Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, zaś na odzyskanie niepodległości była zmuszona czekać aż do 1989 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u