Powołanie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

Autor: MSWiA 2023-05-11 08:26:25

W środę, 10 maja br. minister Mariusz Kamiński wręczył listy gratulacyjne członkom Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas. Wśród powołanych znajdują się wysokiej klasy eksperci z unikalną wiedzą z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu, szkolnictwa wyższego, zarządzania i ekonomii. Rada Naukowa jako kluczowy organ czuwać będzie także nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego realizowanego w instytucie. W wydarzeniu udział wzięli także wiceminister Błażej Poboży oraz dyrektor generalny MSWiA Dariusz Nowak.

Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego. Wielkim zaszczytem jest dla mnie wręczenie państwu symbolicznych aktów powołania do rady

– mówił minister Mariusz Kamiński podczas uroczystości.

Szef MSWiA powiedział, że szpital działający w ramach PIM MSWiA jest jedną z najlepszych tego typu placówek w Polsce. 

Mamy nowy cel, żeby na bazie tego szpitala, a przede wszystkim ludzi, którzy w tym szpitalu na co dzień pracują, stworzyć ośrodek naukowy, który przyczyni się do rozwoju polskiej medycyny i polskiej nauki

– powiedział szef MSWiA. 

Rada Naukowa PIM MSWiA

Rada Naukowa PIM MSWiA została powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pierwszą, czteroletnią, kadencję. Radę tworzy 37 osób oraz dyrektor szpitala i jego zastępcy. Przewodniczącym tego gremium jest prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, a zastępcami dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak oraz dr n. med. Dorota Szydlarska.

W skład rady wchodzą: pracownicy naukowi i badawczo-techniczni PIM MSWiA, osoby niezatrudnione w instytucie, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze związanej z ochroną zdrowia.

Powołania do rady otrzymali również przedstawiciele służb podległych MSWiA: Policji - gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Straży Granicznej - gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Służby Ochrony Państwa - ppłk SOP Włodzimierz Gawęda. 

Rada naukowa jest drugim, obok dyrektora, organem instytutu. Do jej zadań należy inicjonowanie, opiniowanie, doradzanie w sprawach rozwoju kadry naukowej oraz badawczo-technicznej. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytutu.

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA

PIM MSWIA powstał dzięki przekształceniu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Umożliwiła to ustawa o Państwowym Instytucie Medycznym uchwalona przez Sejm 15 grudnia 2022 r., która weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

PIM MSWiA to jeden z największych ośrodków medycznych w kraju. Placówka jest też ważnym, w kraju i w regionie ośrodkiem badań klinicznych. 

W skład szpitala wchodzi: 7 oddziałów, 19 klinik, 4 przychodnie, 39 poradni, 14 pracowni i zakładów diagnostycznych oraz 5 poliklinik znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (w Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Warszawie). Szpital dysponuje 808 łóżkami. Średniorocznie w placówce realizowanych jest 15 tys. zabiegów oraz ponad 120 tys. hospitalizacji.

Obecnie w szpitalu zatrudnionych jest blisko 1000 lekarzy, w tym osoby z tytułem naukowym i wielu profesorów. To osoby o uznanych w środowisku medycznym osiągnięciach naukowych i zawodowych. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u