Hołd wysiedlonym i represjonowanym Wielkopolanom

Autor: Wielkopolski UW 2023-05-12 09:08:17

Tragiczne wydarzenia Polski i Polaków zapisane w Martyrologium Polski nie mogą być nigdy zapomniane - to słowa, które wypowiedział Święty Jan Paweł II i które stanowią ważne przesłanie dla wszystkich. I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, stojąc w miejscu pamięci Polek i Polaków represjonowanych przez III Rzeszę, oddała hołd tym, którzy zostali wysiedleni do niewolniczej pracy, a także tym, którzy zostali pomordowani w Lasach Palędzko-Zakrzewskich oraz w Forcie VII - elitom Rzeczypospolitej.

Spotykamy się przy tablicy upamiętniającej Polki i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę – przy Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan – w miejscu, w którym splata się w jedno pamięć o bohaterach i zobowiązanie nas współczesnych do wypełniania testamentu tych, którzy z oddaniem budowali tożsamość naszego regionu oraz ukochanej Ojczyzny - mówiła I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Uroczystość odbyła się przy tablicy upamiętniającej Polki i Polaków represjonowanych przez III Rzeszę, która znajduje się przy Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. To symboliczne miejsce, gdzie splata się pamięć o bohaterach i nasze zobowiązanie, jako współczesnych, do wypełniania testamentu tych, którzy oddaniem budowali tożsamość naszego regionu i ukochanej Ojczyzny.

- Dzisiejszy dzień jest dla nas czasem szczególnej refleksji o  wysiedlonych do niewolniczej pracy, obdartych z  godności, oddzielonych od rodzin i pozbawionych Ojczyzny setkach tysięcy Wielkopolan. Ale wiemy, że niemieckie represje nie sprowadzały się tylko do deportacji -  była to zaplanowana i przemyślana zbrodnia na polskim narodzie. Narodzie, który miał przestać istnieć. Dlatego szczególne okrucieństwo zostało wymierzone w polskie elity – W Lasach Palędzko Zakrzewskich rozstrzelano oficerów Wojska Polskiego, nauczycieli, wykładowców i harcerzy, a Fort VII spłynął krwią tysięcy Wielkopolan, którzy wraz ze swoją śmiercią mieli zabrać pamięć – podkreśliła I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

To czas szczególnej refleksji nad losem wysiedlonych do niewolniczej pracy setek tysięcy Wielkopolan. Byli oni pozbawieni godności, oddzieleni od swoich rodzin i odebrani swojej Ojczyzny. Niemieckie represje nie ograniczały się jednak tylko do deportacji. Były to zaplanowane i przemyślane zbrodnie wymierzone w polski naród, który miał przestać istnieć.

Pamięć jest kluczowa dla zachowania życia. Należy pamiętać o przeszłości, aby przetrwała ona w sercach i umysłach. Ważne jest, aby młodzi ludzie wzrastali w poczuciu dumy ze swojej lokalnej historii, ale także historii całej wspólnoty. Dlatego niezwykle istotna jest polityka historyczna państwa, lekcje historii w szkołach oraz istnienie nowoczesnych i atrakcyjnych muzeów. Jednakże pamięć nie powinna ograniczać się jedynie do działań kulturalnych i edukacyjnych. Równie ważne są działania podejmowane przez polski rząd w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u