Wojewódzkie obchody Dnia Kadeta w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-05-13 09:25:50

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w wojewódzkich obchodach Dnia Kadeta. Święto zostało ustanowione w 1930 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego na pamiątkę śmierci najmłodszego z poległych kadetów Karola Hieronima Chodkiewicza.

W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie. Do największych walk doszło w rejonie Góry Świętej Anny. Wielu zapłaciło najwyższą cenę. Wśród nich był m.in. Karol Hieronim Chodkiewicz, kadet z Podola, który zginął 21 maja 1921 r. pod Gogolinem. Tak narodził się etos kadecki. Był on pielęgnowany w II RP, kiedy 21 maja (rocznica bitwy o Górę Świętej Anny), decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego, czczony był jako Dzień Kadeta.

Uczestniczę w tej uroczystości z wielkim sentymentem i wzruszeniem, jako były podchorąży. Jest widoczna różnica między nami: ja byłem nim ponad 40 lat temu, po ukończeniu studiów, Wy jesteście uczniami szkół ponadpodstawowych. Ja byłem podchorążym w Polsce, kiedy nie byliśmy państwem suwerennym i niepodległym, bo byliśmy nie tylko pod wpływem władzy komunistycznej, ale też pod zależnością w stosunku do Związku Radzieckiego, a Wy jesteście kadetami w Polsce niepodległej i suwerennej. Ja do wojska byłem wcielony obowiązkowo, Wy natomiast sami dokonaliście wyboru kształcenia w zakresie szkoły średniej klas mundurowych

– mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Dziękuję, że dokonaliście tego wyboru, bo w obecnej sytuacji międzynarodowej, szczególnie tego, co dzieje się za wschodnią granicą, upowszechnianie tego typu postaw jest niezmiernie ważne. To jest element przyszłego bezpieczeństwa Polski, jako kraju suwerennego. Życzę znakomitych osiągnięć w tym procesie kształcenia

– dodał wojewoda lubelski.

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych

Podczas obchodów święta, które odbyły się w Targach Lublin, dowódcom pododdziałom, które zajęły pierwsze trzy miejsca w wojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych zostały wręczone puchary. Obchody zakończył pokaz musztry laureatów Wojewódzkiego Przeglądu Musztry.

Turniej jest formą rywalizacji klas mundurowych w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej. Jego celem jest m.in. popularyzacja klas mundurowych i kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Zwyciężyła drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. II i III miejsce zajęły kolejno drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie i reprezentacja Ogólnokształcącego Liceum lotniczego im. Fr. Żwirki i St. Wigury w Dęblinie.

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 lutego 2011 r.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wprowadzone zostały tytuły wojskowe podchorążego i kadeta dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze kształceni na podoficera: w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej, w ramach kursu podoficerskiego w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej i w czasie pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u