Wizyta w Łodzi przedstawiciela Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce

Autor: Łódzki UW 2023-05-13 09:28:10

Kevin J. Allen - przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) w Rzeczypospolitej Polskiej był dzisiaj gościem wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka.

Spotkanie dotyczyło możliwości dalszej współpracy miedzy UNHCR i Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Omówiono również bieżącą sytuację uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego.

Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) funkcjonuje od 14 grudnia 1950 roku. Podstawowym jego zadaniem jest koordynacja działań międzynarodowych zmierzających do pomocy i ochrony uchodźców.

Siedziba główna UNHCR jest w Genewie, natomiast organizacja jest aktywna w około 132 krajach na całym świecie. W UNHCR pracują specjaliści z wielu dziedzin, w tym m.in. zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony prawnej, edukacji, logistyki czy też doradcy ds. praw kobiet.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u