Otwarcie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Autor: Podlaski UW 2023-05-15 08:20:37

Można w nim poznać historię Kresów Wschodnich, ich wielokulturowość, najbardziej znanych obywateli i wpływ, jaki miały na sztukę, literaturę, a także myśl polityczną. W piątek (12.05) w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach oficjalnie otwarto Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa Piotr Gliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

To bardzo ważna inicjatywa muzealna w naszym województwie i myślę, że też w skali kraju, ponieważ takiej instytucji do tej pory nie było. Cieszę, że dzięki temu projektowi Klasztor Podominikański w Sejnach, który do tej pory był w złym stanie, odzyskał swój dawny blask - mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. - Bardzo dobrze się złożyło, że to w naszym regionie powstało pierwsze Muzeum Kresów, bo do tej pory jesteśmy przykładem przenikania się kultur różnych narodów - dodaje. 

Wraca pamięć o Kresach

Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostało utworzone w wyremontowanych i zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach XVII-wiecznego klasztoru podominikańskiego w Sejnach. Łączna wartość projektu to 20 mln zł, z czego 17 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3 mln zł to wkład własny parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach.

- To wielki zaszczyt i honor, że mogliśmy wesprzeć inicjatywę stworzenia w Polsce pierwszego - na nowo wybudowanego – muzeum poświęconego Kresom. Kresy to ogromna część polskiej historii, będąca nauką o wyborach, współistnieniu różnych kultur czy religii, ale także heroicznych czynach i rozwoju Polski. Mamy obowiązek pamiętać i uczyć się na podstawie wydarzeń i historii tamtych czasów - podkreślał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Wicepremier przypomniał, że dwa inne muzea poświęcone pamięci Kresów są w tej chwili tworzone w Lublinie, gdzie na ten cel zakupiony został Pałac Lubomirskich oraz w Brzegu, do którego wywiezionych zostało wielu Kresowiaków.

Dla dzieci i dorosłych

W Muzeum w Sejnach można oglądać cztery wystawy stałe, oparte na materiałach multimedialnych:

  • „Historia Kresów Wschodnich” - opowiadająca o historycznych ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańcach;
  • „Wielokulturowość Kresów Wschodnich” - ukazująca wzajemne relacje kulturowe oraz religijne między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie;
  • „Ludzie Kresów Wschodnich” - prezentująca opowieść o znanych i nieznanych obywatelach Kresów i ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki;
  • „Mitologia Kresów Wschodnich” - ukazująca nie tylko mity, ale także ich recepcję w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej.

W ramach projektu przygotowano także interaktywne scenariusze lekcji muzealnych, które poprzez interakcje będą edukowały zarówno dzieci, jak i dorosłych. Scenariusze zawierają elementy warsztatów, gry terenowej, rywalizacji i design thinking.

Zabytek o bogatej historii

Klasztor dominikański w Sejnach zbudowano w latach 1619-1706. Renesansowy gmach dawnego klasztoru od zachodniej strony przylega do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jego masywne mury, zwieńczone w narożnikach okrągłymi basztami przykrytymi hełmami, przypominają w założeniu zamek magnacki.

Obecnie w obiekcie mieszczą się m.in. Muzeum Diecezji Sejneńskiej, Muzeum Etnograficzne Ziemi Sejneńskiej, sale etnograficzne rodziny Kubraków, muzeum malarstwa sakralnego, a także wystawy lokalnych artystów i fotografów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u