79. rocznica bitwy o Monte Cassino

Autor: Mazowiecki UW 2023-05-16 08:21:49

11 maja br. przy pomniku Bitwy o Monte Cassino, znajdującym się na skwerze Żołnierzy Tułaczy przy ul. gen. Andersa w Warszawie, odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński.

W ramach uroczystości: odegrano Hymn Państwowy, zaś przemówienia wygłosili m.in. przedstawiciele: Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów. Zwieńczeniem obchodów była ceremonia złożenia wieńców i wiązanek przed pomnikiem Bitwy o Monte Cassino.

79 lat temu, 18 maja 1944 r., po zażartych walkach, żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którymi dowodził gen. broni Władysław Anders, zdobyli wzgórze i klasztor na Monte Cassino, co pozwoliło przełamać niemieckie umocnienia obronne, zwane linią Gustawa, i otworzyło aliantom drogę na Rzym. Podczas bitwy śmierć poniosło 923 żołnierzy polskich, niemal 3000 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

Na zboczach Monte Cassino, na przełomie 1944 i 1945 r., powstał polski cmentarz wojskowy – jedno z najważniejszych dla Polaków miejsc pamięci narodowej. Na cmentarzu spoczywa 1072 polskich żołnierzy wraz z gen. Władysławem Andersem, który zmarł w 1970 r. w Londynie.

Bitwa o Monte Cassino stanowi dziś symbol ogromnej ofiarności oraz wielkiego męstwa żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

Na murze, który otacza cmentarz, umieszczono sentencję: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u