INWESTYCJE ZMIENIAJĄ BIESZCZADY

Autor: Podkarpacki UW 2023-05-16 08:37:59

Przyspieszenie rozwoju regionu to główny cel Programu dla Bieszczad. Dzisiaj - w gronie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w jego realizację - w odbyło się Forum dla Bieszczad.

Gospodarzami spotkania podsumowującego efekty działania Programu byli wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

– Bieszczady wymagają szczególnego wsparcia, aby mogły lepiej wykorzystać swój potencjał. W tym celu prawie pięć lat temu ówczesne Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło realizację Programu dla Bieszczad. Dzisiaj możemy się pochwalić skutecznymi działaniami na rzecz ich rozwoju – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Program dla Bieszczad koncentruje swoje działania wokół czterech osi:

  • Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bezpieczny dojazd w Bieszczady dla turystów.
  • Bieszczady dla mieszkańców to dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Innymi słowy, Bieszczady mają być miejscem przyjaznym do życia.
  • Bieszczady zielone to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie.
  • Bieszczady przedsiębiorcze to działania zmierzające do stworzenia na tym obszarze kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak jako sukces działania Programu wymieniła między innymi największą inwestycję, jaką jest budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów – Barwinek, stanowiącej fragment Via Carpatia. Podkreśliła także znaczenie inwestycji drogowych na DK 84 Sanok – Krościenko oraz DK 28 od strony Małopolski do Medyki i przejścia granicznego.

Działania społeczne w ramach Programu, jakie przypomniała wiceminister, to wsparcie opieki żłobkowej, edukacji przedszkolnej, infrastruktury ochrony zdrowia, kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych, w tym seniorów w zakresie kompetencji cyfrowych.

Jako sukces działania Programu, Jarosińska-Jedynak wskazała inicjatywy środowiskowe, takie jak wsparcie dla bieszczadzkiej zieleni czy postęp w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochronę wód powierzchniowych i rozwój energetyki odnawialnej.

Wiceszefowa MFiPR podkreśliła również inwestycje sprzyjające rozwojowi potencjału turystycznego regionu.

– Szacujemy, że projekty realizowane w Bieszczadach lub bezpośrednio przyczyniające się do ich rozwoju zostały wsparte kwotą około 1,69 mld zł (bez budowy Via Carpatia w obszarze województwa podkarpackiego) – dodała wiceminister.

Źródłem finansowania Programu są fundusze UE z perspektywy 2014-2020, środki budżetu państwa oraz samorządu województwa podkarpackiego.

Efekty Programu dla Bieszczad zostały osiągnięte dzięki dużym inwestycjom rządowym, realizacji przez Zarząd Województwa Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, pomocy funduszy unijnych, ale przede wszystkim determinacji i zaangażowaniu beneficjentów projektów.

O kwestiach związanych z poprawą dostępności komunikacyjnej Bieszczad oraz o inwestycjach ważnych z punktu widzenia mieszkańców i turystów mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

– Bieszczady – niezwykle atrakcyjne turystycznie i mające ogromny potencjał – są dumą Podkarpacia. By w pełni ułatwić ich dostępność komunikacyjną zostały podjęte konkretne decyzje  przez Rząd RP. To one, w synergii ze środkami płynącymi z Unii Europejskiej, dają nam efekt który już dzisiaj możemy oglądać – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

– Dostępność komunikacyjna to także rozwój dróg lokalnych. Na teren województwa podkarpackiego, w celu poprawy dróg powiatowych oraz gminnych, zostało w latach 2018 – 2023 przeznaczone blisko 1 mld zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Z tej kwoty ponad 218 mln trafiło do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz powiatowego na terenie Bieszczadów. To oczywiście także inwestycje infrastrukturalne i inne działania, które mają znaczenie przed wszystkim dla jakości życia mieszkańców regionu, ale także mają wpływ na to, w jaki sposób mogą tutaj odpoczywać turyści. W ramach środków rządowego programu Polski Ład na teren powiatów bieszczadzkich trafiło 441 mln zł – dodała wojewoda.

Ponad 382 mln zł na dofinansowanie wkładu własnego dla Podkarpacia

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała podczas Forum dla Bieszczad w Lutowiskach, że samorząd województwa podkarpackiego otrzyma z budżetu państwa ponad 382 mln zł na wkład własny niezbędny do uruchomienia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zasilenie wkładu własnego w kwocie 382 398 357 zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 187 633 150 zł oraz Europejskiego Fundusz Społecznego Plus w kwocie 194 765 207 zł.

Więcej informacji w komunikacie: Ponad 382 mln zł na dofinansowanie wkładu własnego dla Podkarpacia – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Na podstawie informacji MFiPR.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u