FINAŁ ŚLEDZTWA WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ KWP W KRAKOWIE I KRAKOWSKIEJ PROKURATURY OKRĘGOWEJ

Autor: MSWiA 2023-05-19 09:07:50

Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko 40 osobom w wieku od 29 do 83 lat o łącznie ponad trzysta przestępstw o charakterze korupcyjnym polegających na przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy oraz wyłudzenie w ten sposób na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego.

Na trop tej sprawy wpadli policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie. Ich operacyjne ustalenia przełożyły się na materiał procesowy, który skutkował wszczęciem prokuratorskiego śledztwa. W jego toku policjanci Wydziału do walki z Korupcją razem z prokuratorem zgromadzili obszerny materiał dowodowy skutkujący przedstawieniem zarzutów 40 osobom. 

Głównym podejrzanym jest znany krakowski lekarz medycyny, specjalista ginekologii i położnictwa, 52-letni Wojciech P. zatrudniony w placówkach medycznych finansowanych ze środków publicznych na terenie Krakowa i Gdowa, który oskarżony jest o łącznie 130 przestępstw, w większości korupcyjnych, polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych w wysokości 100 złotych każdorazowo za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy oraz wyłudzenie w ten sposób od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń w postaci wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na kwotę około 600.000 zł oraz wyłudzenie na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń specjalistycznych, które w rzeczywistości nie były zrealizowane. Nadto podejrzany jest o przestępstwo składania fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Nowej - Huty IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Krakowie o zasiłek chorobowy.

Oskarżona jest również jego matka 80-letnia lekarz medycyny Alicja P., zatrudniona w placówce medycznej finansowanej ze środków publicznych na terenie Krakowa, która również oskarżona jest o przestępstwa w większości korupcyjne polegające na przyjmowaniu korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.

Kolejną podejrzaną jest 83-letnia lekarz medycyny Romualda K., oskarżona o wystawienie zaświadczeń lekarskich stwierdzających niezdolność do pracy Alicji P.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u