Wielkopolskie Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Gnieźnie

Autor: Wielkopolski UW 2023-05-24 08:59:06

Każdego roku w dziesiątkach tysięcy liczymy podejmowane przez wielkopolskich strażaków  interwencje, ugaszone pożary i usunięte miejscowe zagrożenia. Zawsze są ze społeczeństwem, nie tylko w czasie pożaru, ale we wszystkich trudnych chwilach. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gnieźnie.

Z roku na rok rośnie społeczne zaufania Polaków do straży pożarnej. Strażacy są gwarantem bezpieczeństwa w bardzo szeroko rozumianym zakresie -  pomagają nie tylko gasić pożary, ale również działają podczas katastrof naturalnych i wypadków samochodowych. Każda taka akcja jest surowym egzaminem z profesjonalizmu, ale także człowieczeństwa i oddania bliźnim.

- Nie sposób samymi słowami wyrazić wdzięczność za Waszą niezawodność, stałą gotowość i ofiarność. W pewnym stopniu ułatwiają to spotkania takie jak dziś, kiedy oczywiste, indywidualne zasługi można nagrodzić i wyróżnić poprzez wręczenie odznaczeń i medali oraz awansów na wyższe stopnie służbowe – podkreślił w trakcie gnieźnieńskiej uroczystości wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W 2022 roku w związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi wielkopolscy strażacy interweniowali 53 704 razy: 39 656 akcji związanych było z miejscowymi zagrożeniami, 9 801 dotyczyło pożarów, 4 247 zgłoszeń okazało się fałszywymi alarmami. 26 proc. ze wszystkich interwencji wykonano wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, 32 proc. z nich były to działania samodzielne jednostek ratowniczo-gaśniczych, 42 proc. samodzielne wyjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostki PSP i OSP brały udział w akcji pomocy na rzecz Ukrainy: był to działania na dworcach i pomoc uchodźcom, zorganizowano transport do punktów recepcyjnych i miejsc zakwaterowania w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz zbiórki sprzętu ratowniczego (ponad 200 palet i 21 pojazdów). W ramach kampanii jodowej rozdystrybuowano prawie 5,3 mln tabletek, a w ramach czynności ochronnych zweryfikowano ponad 19 600 obiektów. W ramach działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wysłano z pomocą czterech funkcjonariuszy KW PSP w Poznaniu z modułem GFFFV do Francji.

Niezwykła odwaga i nadzwyczajna ofiarność wymagają całego systemu wsparcia. Dlatego od 2016 roku stale rosną nakłady polskiego rządu na rozwój zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, na modernizacje komend i remiz strażackich, a zakup nowego sprzętu realizowany jest systematycznie z programów rządowych. Do tego dochodzą ustawiczne szkolenia strażaków, a także zmiany prawne, poprawiające warunki służby i zapewniające skuteczniejsze działanie.

- Tylko w ubiegłym roku wielkopolscy strażacy zawodowi i ochotnicy otrzymali ponad 100 całkowicie nowych pojazdów pożarniczych, nie licząc większego i drobniejszego sprzętu. W tym roku będą kolejne dostawy. To są sprawy ważne dla jakości służby, ale ważne jest także poprawianie jakości życia. Temu służy wzrost uposażeń, nowy dodatek za wysługę lat, dodatkowe środki na fundusz nagród, ułatwienia w dostępie do mieszkań. Dla strażaków ochotników przewidziano korzystne zmiany w wypłacaniu ekwiwalentu, a dla kadetów i podchorążych odpowiednie świadczenie pieniężne – przypomniał w swoim wystąpieniu wojewoda Zieliński.  

W Wielkopolsce strażackie tradycje są przebogate i wyjątkowo długie. Szczycimy się, że pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek koronny Franciszek Bieliński, a historia ochotniczych zastępów jest jeszcze starsza i jest ważną częścią spuścizny dziejowej w każdej gminie. Wiele jednostek może się pochwalić dużą liczbą rodów, z których wywodzą się strażacy. Przez te szeregi przewinęło się wiele pokoleń.

Straż pożarna przez te wszystkie lata się zmieniła, jednak dawne tradycje są nadal żywe. Należy tu przywołać strażacki ruch kulturalny, działalność sportową, pielęgnowanie tradycji i historii, upowszechnianie wiedzy i zamiłowania do idei pożarniczych wśród młodzieży i dorosłych, to wreszcie podejmowanie wielu inicjatyw społecznych na rzecz miejscowego środowiska.

Jeszcze przed gnieźnieńskimi uroczystościami na placu pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu a Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1, został odsłonięty i poświęcony przez metropolitę poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego pomnik św. Floriana – patrona strażaków.  

© 2018 Super-Polska.pl stat4u