Lubuskie Obchody Dnia Strażaka z udziałem Komendanta Głównego PSP

Autor: Lubuski UW 2023-05-25 08:16:47

20 maja 2023 r. uroczyste Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Gorzowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą koncelebrował ks. biskup Adrian Put. Jednym ze szczególnych elementów Mszy Św. było poświęcenie nowej figury św. Floriana w Katedrze, oraz obecność jego relikwii podczas całej Eucharystii. W inauguracyjnym nabożeństwie wziął udział gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP obecny wraz ze st. bryg. Markiem Piekutowskim dyrektorem Biura Komendanta Głównego PSP.

Po zakończeniu Mszy odbył się przemarsz uczestników uroczystości na Plac Grunwaldzki, gdzie odbył się apel.  Meldunek o rozpoczęciu uroczystości komendantowi głównemu PSP złożył mł. bryg. Dariusz Szymura, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu państwowego. Lubuski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Patryk Maruszak w imieniu własnym oraz druha Edwarda Fedko Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP województwa lubuskiego, przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie wręczono medale, odznaczenia, wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom i osobom współpracującym z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Akt powołania na stanowisko zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krystiana Kosela wręczył gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP w obecności lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Patryka Maruszaka i Władysława Dajczaka Wojewody Lubuskiego. Ksiądz Biskup Adrian Put wręczył medale za dawanie świadectwa w sposób bohaterski 5 funkcjonariuszom PSP na czele z lubuskim komendantem wojewódzkim PSP.

Komendant główny PSP w swoim przemówieniu powiedział m.in.: „ Jesteśmy wspaniałą formacją i ochotniczą i państwową. Rozpiera mnie duma. Jak mnie Państwo obserwujecie, ja się często uśmiecham, bo być na czele tak wspaniałych ludzi to prawdziwy zaszczyt i nigdy nie myślałem że Pan Bóg mi da, tak wielką przyjemność, być na czele tych pięknych formacji. (…) Dzisiaj mieliśmy przyjemność wręczać z Panem Wojewodą i z generałem Patrykiem Maruszakiem przypinać Wam Krzyże i odznaczenia prezydenckie i ministerialne, to jest wielka wartość dodana. To wspaniała rzecz, że po tylu latach, ta formacja doczekała się. To jest coś niezwykłego. Ponad 100 tysięcy druhów i druhen w Polsce odbiera świadczenie emerytalne, ratownicze i to jest wielkie Nasze dzieło”.

Wojewódzkie uroczystości Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością między innymi: Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Elżbieta Płonka, Jerzy Materna - posłanki i posłowie na Sejm RP, Elżbieta Rafalska poseł do Parlamentu Europejskiego, nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa - były lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz wszystkich służb mundurowych współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, Szefowie służb zespolonych i niezespolonych województwa lubuskiego.

Po zakończonym apelu, rozpoczął się Festyn Strażacki na którym na przybyłych licznie mieszkańców województwa lubuskiego, czekały liczne atrakcje.

Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Siedlice działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej Gorzów- Siedlice pod dyrekcją kapelmistrza orkiestry Grzegorza Krzeskiego. Orkiestra prowadziła oprawę muzyczną Mszy Świętej, grała podczas przemarszu na Plac Grunwaldzki, na apelu, defiladzie pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej oraz festynie strażackim tuż po zakończonej uroczystości. Orkiestra Siedlice za swoją działalność została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

 

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Kaniak

© 2018 Super-Polska.pl stat4u