Obchody Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Autor: Lubelski UW 2023-05-26 08:55:59

W Lublinie odbyły się centralne obchody Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Uczestniczył w niej wojewoda lubelski Lech Sprawka. Święto formacji, której działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Sił Zbrojnych zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej.

Nie mogło mnie tu nie być. Jest wiele powodów, kiedy każda uroczystość związana z mundurem jest niezmiernie ważna. Od pierwszego momentu, kiedy zostałem wojewodą doświadczyłem mnóstwo dobroci ze strony wszystkich służb mundurowych, a w ostatnim czasie nie brakuje potrzeb w zakresie wsparcia administracji rządowej. To właśnie służby mundurowe są na pierwszym miejscu w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję za tę współpracę i wszelką życzliwość

– podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Odznaczenia resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe

Obchody święta były okazją do uhonorowania osób zasłużonych odznaczeniami resortowymi i aktami mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wręczone zostały m.in.: Medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Medale „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Przekazane zostały także wyróżnienia w postaci Odznaki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Odznakę przyjął wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej zostało wprowadzone decyzją ministra obrony narodowej w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało ono ustanowione na dzień 4 maja – dzień, w którym obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa jest organem wykonującym zadania Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Wykonuje także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych:

  • organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
  • udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi;
  • rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
  • szkoli kadry dla potrzeb WOP i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
  • podejmuje działania organizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Struktura organizacyjna WOP

Jednostkami organizacyjnymi Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej jest Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 10 delegatur WOP. Inspektorat WOP jest jednostką organizacyjną podległą ministrowi obrony narodowej za pośrednictwem dyrektora Departamentu Infrastruktury.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u