Jubileusz istnienia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-05-26 08:59:45

Jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której głównym zadaniem jest realizowanie praktycznych zajęć dla studentów świętuje X-lecie istnienia. W jubileuszowych obchodach istnienia Centrum Symulacji Medycznej uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Uroczystość była elementem 11. edycji MEDIQ – Ogólnopolskiej Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przy ul. Witolda Chodźki. Uroczystość uzupełniło symulowane zdarzenie z udziałem straży pożarnej i wojska. Było też okazją do uhonorowania Centrum i osób z nim związanych.

Chciałbym złożyć gratulacje i podziękowania zarówno dla całego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak i dla jednostki, wchodzącej w skład Uniwersytetu, którą jest Centrum Symulacji Medycznej. Dzięki wsparciu procesu dydaktycznego w tym Centrum jest znaczny wzrost jakości realizacji procesu świadczeń. Można byłoby wymienić wiele działań, realizowanych przez Centrum Symulacji Medycznej, zarówno z zakresu pandemii, jak i agresji Rosji na Ukrainę, chociażby doskonalenie lekarzy ukraińskich w zakresie oparzeń

– mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Dziękuję za współpracę ze służbami i oświatą – to jest niezmiernie ważne.  Dziękuję całemu zespołowi Centrum Symulacji Medycznej również za współpracę z pracownikami naukowymi uniwersytetu i szpitali klinicznych. Ta stała współpraca to ponad trzysta osób. To jest miarą tego, że to nie jest tylko infrastruktura i możliwości, ale że to się dzieje i jest wykorzystywane w praktyce. Centrum Symulacji Medycznej nie jest otwarte tylko i wyłącznie na potrzeby Uniwersytetu i za to dziękuję

– dodał wojewoda lubelski.

Centrum Symulacji Medycznej

W CSM realizowane są programy niemal wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Realizowane zajęcia pozwalają studentom na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w wielu dziedzinach medycyny.

Dzięki dostępności zaawansowanego sprzętu symulacyjnego studenci mogą ćwiczyć i uczyć się na rzeczywistych przypadkach medycznych. Studenci doskonalą swoje umiejętności dzięki  nauce na symulatorach pacjenta, manekinach medycznych, czy symulatorach chirurgicznych.

Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego

Z okazji jubileuszu wojewoda Lech Sprawka przyznał Centrum Symulacji Medycznej dyplom uznania. Podziękował w ten sposób za:

nieoceniony wkład w podnoszenie jakości kształcenia studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, umożliwienie poszerzania kompetencji i nabywania umiejętności z zakresu najnowszych technologii przez kadrę dydaktyczną uczelni, organizowanie kursów i szkoleń dla osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach medycyny i dla niemedycznych grup zawodowych oraz za podniesienie naukowej rangi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  i umocnienie jego pozycji w regionie i w Polsce.

Podziękowania skierował też do kierownika CSM prof. dr. n. med. Kamila Torresa.  Dyplom uznania przyznał za:

profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków zawodowych, zaangażowanie w realizację codziennych zadań i wyznaczonych celów, empatię i wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka, otaczanie opieką i wsparciem pacjentów i ich rodziny, odpowiedzialne budowanie kultury organizacyjnej w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dbałość o rozwój zawodowy poprzez podnoszenie kwalifikacji, wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej, wysoki poziom kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, pasję i kreatywność w organizowaniu konferencji, sympozjów i warsztatów, propagujących ideę wykorzystywania symulacji medycznej i wzorowe promowanie województwa lubelskiego w kraju i poza jego granicami.

11. edycja MEDIQ – Ogólnopolskiej Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski i jest skierowane do studentów wszystkich kierunków medycznych oraz doktorantów. W ramach konferencji, która potrwa do 25 maja, odbędą się sesje nauk medycznych i farmaceutycznych, sesje plakatowe i dla kierunków: analityka medyczna, elektroradiologia, kosmetologia.

Podczas konferencji odbędą się także symulacyjne zawody SimChallenge w kategoriach: interdyscyplinarne, ratownictwo medyczne, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo oraz Mini SimChallenge dla studentów 1. roku kierunku lekarskiego i SimChallenge dla uczniów liceum, a także zawody na szczeblu ogólnopolskim dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej oraz dietetyki. MedIQ 2023 to także liczne warsztaty oraz wykłady ekspertów.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u