Obchody Dnia Strażaka w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie

Autor: Mazowiecki UW 2023-05-31 09:26:10

Corocznie w maju obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji we wtorek, 30 maja 2023 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz w siedzibie Komendy PSP w Węgrowie odbyły się Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Posłowie na Sejm RP Teresa Wargocka i Maciej Górski, Senator RP Maria Koc, I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Obchody w Mińsku Mazowieckim rozpoczęły się o godz. 9:00 złożeniem meldunku, odśpiewaniem hymnu narodowego i podniesieniem flagi państwowej. Następnie Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim podziękował strażakom za zaangażowanie, odwagę, ofiarność i gotowość niesienia pomocy innym.

Podczas apelu, z okazji 20-lecia nadania, Sztandar Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim został odznaczony Medalem Stulecia Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą. Następnie wręczone zostały odznaczenia i awanse służbowe zasłużonym strażakom.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podziękował strażakom za oddanie i poświęcenie w pełnieniu służby na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

- Zacznę od podziękowań, ponieważ należy dziękować tym, którzy poświęcając swoje zdrowie, czas, rodziny, działają i pomagają innym. Państwa współpraca z wojskiem, policją, strażą miejską skutkuje tym, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Za to bardzo serdecznie dziękuję. A wszystkim odznaczonym i awansowanym serdecznie gratuluję. Niech Święty Florian czuwa nad Waszym bezpieczeństwem, żebyście Państwo po każdej akcji wracali szczęśliwie do domu – powiedział Sylwester Dąbrowski, I Wicewojewoda Mazowiecki.

Następnie Wicewojewoda Mazowiecki wziął udział w Obchodach Dnia Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie. Po złożeniu meldunku, odśpiewaniu hymnu narodowego i podniesieniu flagi państwowej wręczone zostały odznaczenia, awanse służbowe i nagrody okolicznościowe zasłużonym strażakom.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach, Toporze i Sokółce zostaną włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję przekazali Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Senator RP Maria Koc oraz I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

I Wicewojewoda Mazowiecki podziękował druhom i strażakom z powiatu węgrowskiego za trudną służbę, a także pogratulował przedstawicielom rządu i samorządu za wsparcie i programy, które pozwalają na przekazanie środków służbom mundurowym np. na zakup potrzebnego sprzętu.

Na zakończenie uroczystości zostały poświęcone samochody strażackie.

W uroczystościach w Węgrowie udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Senator RP Maria Koc, st. bryg. Tomasz Cybul - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ewa Besztak Starosta Węgrowski.

Mottem strażaków w Polsce są słowa: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u