Komendant Główny PSP przewodniczył polskiej delegacji w Brukseli

Autor: MSWiA 2023-06-01 09:06:12

30 maja polska delegacja pod przewodnictwem gen. brygadiera Andrzej Bartkowiaka przebywała w Brukseli, gdzie uczestniczyła w serii wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską oraz Szwecję, która w tym półroczu przewodniczy pracom unijnym.

W ramach sesji przedpołudniowej przedstawiciele 36 krajów europejskich (w tym Polski) oraz Komisji Europejskiej spotkali się na posiedzeniu wysokiego szczebla poświęconemu bezpieczeństwu kontynentu w kontekście zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRN).

Tocząca się agresja Rosji na Ukrainie, doświadczenia niedawnej pandemii czy stała obecność substancji niebezpiecznych w europejskim przemyśle i transporcie wpłynęły na znaczne przyspieszenie tworzenia europejskiego potencjału grup ratowniczych i zapasów materiałowych na wypadek zdarzeń CBRN. Od lat w tworzenie tych zdolności włącza się Polska. Państwowa Straż Pożarna stworzyła moduły detekcji i próbkowania skażeń CBRN-DET oparte na siłach i środkach specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
W ostatnim czasie angażujemy się również aktywnie w rozwój europejskiej rezerwy rescEU w obszarze CBRN. Przy wsparciu Komendy Głównej PSP, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej pozyskały grant o łącznej wartości ponad 100 mln euro na stworzenie europejskich magazynów na wypadek CBRN, z których zasoby gotowe będą do zadysponowania podczas zdarzeń w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. Państwowa Straż Pożarna stara się również o kolejne środki rescEU – tym razem na dalszy rozwój zdolności detekcji, monitorowania i kontroli skażeń CBRN.

Międzynarodowe rozmowy w Brukseli z udziałem gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka oraz Adriana Bucałowskiego – zastępcy dyrektora Biura Ochrony Ludności KG PSP dotyczyły nie tylko tworzenia zasobów do działań międzynarodowych, ale również zapewniania wsparcia analitycznego dla państw członkowskich opartego na najnowszej wiedzy i technologiach, ułatwień w dostępie do rynku kluczowych materiałów na wypadek zdarzeń CBRN, intensyfikacji szkoleń i ćwiczeń czy pogłębienia współpracy UE-NATO.

W trakcie wydarzenia w Brukseli pan Janez Lenarčič ­komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego przekazał gratulacje zespołom lądowym i powietrznym, które w tym roku stanowić będą rdzeń reagowania Unii Europejskiej w rozpoczynającym się sezonie pożarów lasów. Piloci samolotów i śmigłowców gaśniczych oraz przedstawiciele grup ratowniczych działających z ziemi, w tym mł. kpt. Waldemar Wielgosz z modułu GFFFV Poznań, wzięli również udział w odprawie z pracownikami ERCC, stanowiącej kulminację przygotowań do nadchodzącego lata. W tym roku m.in. dwie kilkunastoosobowe zmiany strażaków PSP towarzyszyć będą strażakom z południowej Francji, stanowiąc dla nich wsparcie na miejscu i jednocześnie szkoląc się z technik gaszenia pożarów lasów stosowanych w tej części kontynentu.

  •  

Po południu polska delegacja odwiedziła Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC), by wraz z innymi państwami wziąć udział w uroczystości 10-lecia funkcjonowania tego unijnego ośrodka operacyjnego.
ERCC okazało się prawdziwym sukcesem, od 2013 r. m.in. koordynując udzielanie pomocy ratowniczej i humanitarnej z krajów Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności podczas kilkuset katastrof i kryzysów na całym świecie. Działania podejmowane przez ERCC pozwoliły zapewnić skuteczne wsparcie międzynarodowe podczas tak złożonych operacji jak epidemia wirusa Ebola w Afryce, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, kryzysy migracyjne w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie czy liczne katastrofy naturalne i wynikające z działalności człowieka na lądach i wodach całego świata. Na co dzień ERCC udziela również wsparcia krajom Mechanizmu w m.in. monitorowaniu sytuacji bezpieczeństwa i wczesnym ostrzeganiu o zdarzeniach, które skutkować mogą apelem o pomoc międzynarodową.
Polskim krajowym punktem kontaktowym dla ERCC jest Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP.

  •  

Podczas wizyty w Brukseli polska delegacja spotkała się również z panem Maciejem Popowskim dyrektorem generalnym DG ECHO oraz panią Marią Zuber szefową Wydziału ds. Bezpieczeństwa i Świadomości Sytuacyjnej w DG ECHO, by porozmawiać o bieżących wyzwaniach dla Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i zaprosić Kierownictwo DG ECHO na serię międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych, które zaplanowano na początku września br. w Polsce.

 

Opracowanie: Biuro Ochrony Ludności KG PSP
Zdjęcia: Adrian Bucałowski KG PSP

© 2018 Super-Polska.pl stat4u