UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

Autor: MSWiA 2023-07-13 07:55:51

24 lipca to data szczególna dla każdego funkcjonariusza polskiej Policji. W tym miesiącu obchodzimy Święto Policji ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku przy nowelizacji ustawy o Policji. W tym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie swoje Święto Policji obchodziła na Placu Juranda w Szczytnie. W 2023 roku obchody 104. rocznicy powstania Policji Państwowej na terenie całego kraju objął patronatem honorowym gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Święto Policji przypada w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej. Każdego roku uroczystościom towarzyszy niezwykle podniosła atmosfera. Policjanci tego dnia jeszcze bardziej czują dumę z tego, że mogą nosić policyjny mundur i służyć wiernie społeczeństwu.

12 lipca br. na Placu Juranda w Szczytnie o godzinie 11:00 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła Uroczyste Obchody Święta Policji. Zgodnie z ceremoniałem Dowódca uroczystości złożył meldunek Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Błażejowi Pobożemu. Następnie Pan Minister oddał honor sztandarowi, dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami. Kolejnym punktem uroczystości było podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie i odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która przywitała szanownych gości, kadrę, słuchaczy, wszystkich odznaczonych i awansowanych funkcjonariuszy oraz pracowników WSPol. W swoim wystąpieniu Pani Komendant powiedziała, że – Dzisiejsze Święto jest najlepszą okazją, aby przekazać wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za dotychczasowy trud i poświęcenie oraz złożyć życzenia, żeby wypełniane obowiązki były źródłem nieustannej satysfakcji, a pełna oddania służba na rzecz obywateli przynosiła społeczne zaufanie. Wyższa Szkoła Policji to nie tylko reprezentujący ją policjanci, to także cała rzesza pracowników cywilnych, bez których sukcesy, szczególnie podkreślane przy okazji dzisiejszego święta, z pewnością nie mogłyby mieć miejsca. Pragnę więc przy tej okazji gorąco podziękować Wam wszystkim za pracę, bez której Uczelnia nie mogłaby realizować efektywnie swoich zadań. – powiedziała Komendant-Rektor.

W dalszej części swojej wypowiedzi gospodarz dzisiejszej uroczystości powiedziała: – Chciałabym również złożyć słowa podziękowania i serdeczne gratulacje wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym, którzy dostąpią dziś zaszczytu otrzymania odznaczeń państwowych i resortowych, a także awansów na wyższy stopień policyjny. Są to niewątpliwie szczególne wyróżnienia stanowiące o Państwa zaangażowaniu, profesjonalizmie oraz oddaniu policyjnej służbie. Drodzy Państwo! Bardzo się cieszę, że po wielu latach przerwy możemy obchodzić Święto Policji naszej Uczelni na terenie miasta Szczytno. Jest to tym bardziej przełomowa chwila, że dzisiaj po raz ostatni obchodzimy to Święto jako Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, bowiem jak wszystkim Państwu wiadomo, już od 1 sierpnia br. Uczelnia dołączy do grona uczelni akademickich i zmieni swoją nazwę na Akademia Policji w Szczytnie. Z tego miejsca też pragnę podziękować Panu Ministrowi oraz Panu Komendantowi Głównemu Policji za wsparcie i osobiste zaangażowanie w ten nasz wspólny sukces, ale dziękuję także uczelnianej kadrze, bez której nie byłoby to możliwe. Wszystkim Państwu tu dziś obecnym, jak również całej społeczności akademickiej życzę raz jeszcze wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym – dodała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Następnie lektor uroczystości odczytał postanowienia Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń państwowych, decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu Medali za Zasługi dla Policji, odznak Zasłużony Policjant oraz rozkazy personalne Komendanta Głównego Policji i Komendanta-Rektora WSPol w Szczytnie o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Na wyższe stopnie mianowanych zostało 41 funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Natomiast 8 osób zostało odznaczonych medalami i odznakami. Uroczystej dekoracji dokonali Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji oraz nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – 24 lipca każdego roku obchodzimy Święto Policji ustanowione przez Sejm specjalną Ustawą w 1995 roku na pamiątkę uchwały sejmu ustawodawczego sprzed ponad 100 lat, który zaraz po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości przyjął uchwałę o ustanowieniu Policji Państwowej.  To święto wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych polskiej Policji.

24 lipca odbędą się uroczystości ogólnopolskie na Placu Zamkowym, 28 lipca uroczystości wojewódzkie Święta Policji dla województwa warmińsko-mazurskiego, a dziś spotykamy się na Placu Juranda w Szczytnie co przynosi szczególną radość nie tylko bezpośrednim uczestnikom tej pięknej uroczystości, ale także mieszkańcom. To szczególnie dla mnie ważne, że ten cykl uroczystości policyjnych, uroczystości Święta Policji, rozpoczynamy tu – jak już kiedyś powiedziałem, gdzie bije serce polskiej Policji, bo każdy oficer polskiej Policji przeszedł przez Wyższą Szkołę Policji, która jest marką samą w sobie. Jest nie tylko dumą polskiej Policji, nie tylko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale wierzę w to głęboko całego regionu Warmii i Mazur. – powiedział Minister Błażej Poboży.

Kończący się rok akademicki to rok szczególny. To jest rok naszego wielkiego święta. Ten proces zapoczątkowany kilka lat temu – proces podniesienia rangi, znaczenia, statusu tej najważniejszej uczelni resortowej, Wyższej Szkoły Policji, dobiegł końca. Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę, Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i 1 sierpnia Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zostanie przekształcona w Akademię Policji w Szczytnie. To wielkie święto dla nas wszystkich, wielka odpowiedzialność i dla mnie szczególny moment, bo istotnie obok kilku osób z kierownictwa Szkoły i Komendy Głównej Policji, byliśmy w resorcie szczególnie zaangażowani, aby ten proces dobiegł końca. – dodał Minister.

Czas, w którym obchodzimy Święto Policji to moment szczególny i doskonała okazja do podziękowań. Do podziękowań za codzienną, ofiarną służbę na rzecz mieszkańców regionu, ale i na rzecz wszystkich Polaków. Wielokrotnie Państwo udowadniacie, drodzy funkcjonariusze i funkcjonariuszki polskiej Policji, że to zobowiązanie i wierność przysiędze jest dla Was najwyższym zobowiązaniem. To dzięki Wam, dzięki Waszej służbie, Polacy czują się bezpiecznie. Jeżeli 96% Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania to musimy i chcemy to wyraźnie podkreślić, że jest to przede wszystkim zasługa polskiej Policji. Tym szczególnym wyrazem podziękowań były przed chwilą wręczane odznaczenia państwowe, resortowe, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Takim równie ważnym szczególnym sposobem podziękowania są zwiększone nakłady na wszystkie formacje służb mundurowych podległych MSWiA, ale szczególnie dla polskiej Policji. To trzecia już edycja Programu Modernizacji Służb Mundurowych, która na lata 2022-2025 przewiduje ponad 10 miliardów złotych dla wszystkich czterech formacji podległych resortowi. z czego, co warto podkreślić i czego szczególnie wymaga dzisiejsze święto, 6,5 miliarda dla tej największej formacji jaką jest polska Policja.Nie mamy wątpliwości jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako Rząd, że inwestycja w bezpieczeństwo to jest najlepsza inwestycja jaką może ponosić Państwo. Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem, dlatego m.in. przywracamy posterunki polskiej Policji. Zwiększamy również liczbę etatów – ponad 5600 nowych etatów, w szczególności na obsadę właśnie tych nowych posterunków, plus na wyraźnie wzmocnienie Oddziałów Prewencji.

W imieniu Ministra Mariusza Kamińskiego, w imieniu całego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w imieniu własnym chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom polskiej Policji, w szczególności wszystkim pracownikom Wyższej Szkoły Policji a niebawem Akademii Policji w Szczytnie za codzienną służbę, za pracę na rzecz bezpieczeństwa Polaków, za kształcenie kolejnych kadr polskiej Policji. Wielkie za to podziękowania dla Was i dla Waszych najbliższych. Ale pozwólcie Państwo, że ponieważ ten dzisiejszy dzień zostanie przez nas wszystkich zapamiętany jako być może ostatnie spotkanie pod starym szyldem Wyższej Szkoły Policji chciałbym serdecznie podziękować dwóm osobom, które istotne w najważniejszy sposób przyczyniły się do przekształcenia Wyższej Szkoły Policji w Akademię Policji w Szczytnie. Chciałbym szczególnie podziękować Panu Komendantowi Głównemu Polskiej Policji i Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji za zaangażowanie i za to, że wspólnie udało nam się przyczynić do powstania Akademii Policji w Szczytnie. Serdecznie dziękuję.

Następnie do zgromadzonych na Placu Juranda zwrócił się gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. – Bardzo się cieszę, że Centralne Obchody Święta Policji w 104. rocznicę utworzenia polskiej Policji Państwowej rozpoczynamy właśnie tutaj w Szczytnie - uroczystościami w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Przede wszystkim dlatego, że to niezwykle ważne miejsce z punktu widzenia strategicznego na mapie Polski, również tej policyjnej mapie Polski. Zawsze ciężko jest mi uciec od osobistych refleksji. Bardzo się cieszę, że Święto Policji rozpoczynamy w Szczytnie, bo ja też swoją drogę i przygodę w policyjnym mundurze zacząłem bardzo dawno, bo 33 lata temu właśnie tutaj w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zawsze z ogromnym sentymentem wracam do Szczytna i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj mogę rozpocząć uroczystości Święta Policji z Wami i że mogę Wam po prostu powiedzieć dziękuję. Dziękuję za ten mijający niezwykle trudny rok, ale również za te wszystkie 7 lat, kiedy mam zaszczyt kierować polską Policją, bo zawsze na Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, na jej kadrę mogliśmy jako kierownictwo polskiej Policji liczyć. To, że dzisiaj polska Policja jest profesjonalną formacją i to, że dzisiaj Polacy tak wyjątkowo bezpiecznie czują się w naszym kraju i w okolicach swojego miejsca zamieszkania, to jest w ogromnej mierze efekt i zasługa Waszej ciężkiej służby, ciężkiej pracy, ogromnego profesjonalizmu. Dlatego jestem tutaj, aby nisko Wam się pokłonić i podziękować za Wasze poświecenie, oddanie i trud. Bardzo serdecznie i gorąco gratuluję Wszystkim dzisiaj odznaczonym, awansowanym na wyższe stopnie i wyróżnionym - to z całą pewnością dzień, który zapamiętacie na długo, ale też życzę Wam, aby szybko o nim pamięć zanikała poprzez kolejne awanse, wyróżnienia i odznaczenia. Chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Waszym najbliższym - to oni na co dzień odczuwają trud i wysiłek jaki wkładacie w Wasza służbę i pracę. Nisko Wam się kłaniam i bardzo proszę przekażcie im słowa najwyższego uznania i szacunku. – powiedział Komendant Główny Policji.

Bardzo serdecznie chcę również podziękować Panu Ministrowi Błażejowi Pobożemu. To o czym dzisiaj mówimy, a to co zmaterializuje się za niespełna 3 tygodnie, a więc przekształcenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji w Szczytnie to nie miało by miejsca, gdyby nie osobiste zaangażowanie Pana Ministra i Pani Komendant-Rektor. Nisko się kłaniam i dziękuje za ten trud i wysiłek, a Panu Ministrowi szczególnie dziękuję za to, że jest w Szczytnie zawsze. Przy okazji każdej uroczystości zawsze na niego możemy liczyć. Na koniec Szanowni Państwo chciałbym życzyć wszystkim tutaj obecnym wielu awansów i sukcesów, ale przede wszystkim chce Wam życzyć nieustającej satysfakcji z tego co robicie każdego dnia i niech to będzie przede wszystkim satysfakcja pisana głosami tych dla których tą służbę pełnimy - mieszkańców naszego kraju. Niech ten poziom bezpieczeństwa Polski i Polaków nadal będzie tak rekordowo wysoki jak ten o którym czytamy w ostatnich badaniach. Szanowni Państwo, chcę z pełnym przekonaniem powiedzieć adresując te słowa do kadry WSPol w Szczytnie, że z całą pewnością przed polską Policją w najbliższych latach jeszcze wiele trudnych zakrętów i nie ważne co zobaczymy po ich pokonaniu, bo jestem przekonany, że mając w naszych szeregach takich ludzi jak Wy z każdym problemem, zadaniem, wyzwaniem i z każdą przeciwnością losu jako Polska Policja sobie poradzimy - czego z całego serca Wam wszystkim i sobie życzę. – dodał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji zakończyła się złożeniem przez Dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości, defiladą w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pokazem musztry paradnej zaprezentowanej przez policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej polskiej Policji.

Obchodom Święta Policji towarzyszył również piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

W uroczystości udział wzięli: Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Wśród gości znalazły się władze rządowe i samorządowe regionu warmińsko-mazurskiego oraz powiatu szczycieńskiego: Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno, Pani Ilona Maria Bańkowska – Zastępca Burmistrza Miasta Szczytno, Pan Jerzy Szczepanek – Wicestarosta Powiatu Szczycieńskiego, dr Tomasz Łachacz – Przewodniczący Rady Miasta Szczytno oraz przedstawiciele duchowieństwa ks. płk dr Jan Domian – reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego i ks. Andrzej Adamczyk – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie.

Nie zabrakło również kadry kierowniczej polskiej Policji i służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, w tym: nadinsp. Tomasza Klimka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, st. bryg. Adama Jastrzębskiego – I Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, insp. Anny Jędrzejewskiej-Szpak – Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, podinsp. Marcina Towalewskiego – Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. Radosława Dracha – Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie, mł. insp. Agnieszki Radosz – Naczelnika Wydziału w Olsztynie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Obecni byli również szefowie jednostek i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie: płk SG Mirosław Doroszkiewicz – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, ppłk SG Jarosław Węgrzynowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie, st. bryg. Grzegorz Rybaczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, mjr Andrzej Gąsiorek – Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, Dowódca Jednostki Wojskowej w Starych Kiejkutach, kpt. Adrian Szczudłowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Delegatury ABW w Białymstoku, nadinsp. Dariusz Postek – Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, płk Marek Bartnicki – Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Pan Ryszard Płoski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Pani dr Małgorzata Król – I Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Pani Beata Januszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, Pan Witold Gutowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczytnie, Pan Krzysztof Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Bezpieczeństwa w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Pan Dariusz Palmirski  – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Wśród znamienitych gości obecni byli także: lek. wet. Janusz Dzisko – Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dyrektor WSSE Olsztyn, Pani Krystyna Futyma – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie Szpitala MSWiA w Olsztynie, Pan Adam Kędziora –Nadleśniczy Nadleśnictwa Korpele, Pani Marlena Sumin – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, Pan Stefan Ochman – Dyrektor Operacyjny Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, Pan Andrzej Materna – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, Pani Aleksandra Nowak – Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, były Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. w st. sp. dr Wiesław Mądrzejowski, podinsp. w st. sp. Ryszard Gidziński – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol, a także insp. dr hab. Aleksander Babiński – Przewodniczący ZS NSZZP Policjantów w WSPol w Szczytnie oraz Pan Paweł Karczewski – Przewodniczący Szkolnego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w WSPol w Szczytnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u