Akademia Policji w Szczytnie i Akademia Pożarnicza – nowe nazwy uczelni podległych MSWiA

Autor: MSWiA 2023-08-03 09:01:48

Od dziś, 1 sierpnia br. uczelnie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji działają pod nowymi nazwami. Akademia Policji w Szczytnie zastąpiła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a Akademia Pożarnicza to nowa nazwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pod koniec maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie.

Szkoła w Szczytnie i w Warszawie to jedyne w naszym kraju placówki akademickie, które kształcą kadry Policji i Państwowej Straży Pożarnej na poziomie oficerskim. Od października br. do uczelni kształcących na potrzeby służb podległych MSWiA dołączy nowoutworzona Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Nowe nazwy uczelni podległych MSWiA oznaczają zwiększenie prestiżu tych szkół i podkreślenie ich ogólnoakademickiego statusu.

Akademia Policji w Szczytnie

Akademia Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji i uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szkoła ma wieloletnią tradycję w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a od 31 maja 2021 roku także nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Zmiana nazwy jest efektem ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni. Akademia Policji otrzymała kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Akademia Pożarnicza

Akademia Pożarnicza to nowoczesna, dobrze wyposażona uczelnia, której tradycje sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Od wielu lat szkoła kształci kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej i specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zmiana nazwy podkreśla profil działalności uczelni. Jest to przede wszystkim kształcenie na studiach uprawniających do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa oraz prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zmiana nazwy jest zgodna z misją i strategią uczelni, która planuje systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o kierunki studiów umożliwiające uzyskanie przez studentów nowych kompetencji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u