Lankijczycy i Nepalczycy przewożeni przez Ukraińca „wpadli” w Kielcach

Autor: MSWiA 2023-08-23 07:53:05

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach, w ramach współdziałania z Podlaskim Oddziałem SG, zatrzymali członków grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski i dalej do krajów UE.

W ramach podjętych działań, na jednej z kieleckich posesji funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 7 cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów pobytowych. Byli to 3 obywatele Nepalu i 3 Lankijczycy, którzy jak się później okazało, dostali się do Polski, przekraczając nielegalnie granicę RP z Białorusią. Na miejscu zastano także obywatela Pakistanu, który jak wynikało ze wstępnych ustaleń, miał pomagać cudzoziemcom.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani i doprowadzeni do siedziby Placówki SG w Kielcach, gdzie toczyły się dalsze czynności. Ustalono także, że ww. cudzoziemcy zostali przetransportowani do Kielc z rejonów przygranicznych przez ob. Ukrainy, który w wyniku podjętych czynności także został zatrzymany.

Pomocnicy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej z Białorusi do Polski zostali przekazani funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG.

Wobec nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom oraz nie posiadali tytułów uprawniających do pobytu na terytorium RP, wszczęto procedury deportacyjne.

Nepalczycy i Lankijczycy przyznali się do zarzucanych im czynów w postępowaniu karnym, prowadzonym w kierunku przekroczenia granicy RP wbrew przepisom poza miejscem do tego przeznaczonym i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Mężczyznom wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Następnie zatrzymanych osadzono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, gdzie będą oczekiwać na zakończenie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u