Ukraińcy świętują niepodległość

Autor: Świętokrzyski UW 2023-08-26 09:01:29

W obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy organizowanym w Kieleckim Parku Technologicznym wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Wydarzenie jest częścią projektu „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna Przystań”. W Kieleckim Parku Technologicznym trwa, skierowane dla obywateli Ukrainy, szkolenie na temat przedsiębiorczości i prowadzenia biznesu w Polsce. W ramach 3-dniowego kursu prowadzone są warsztaty, które mają pomóc cudzoziemcom poznać zasady prowadzenia działalności oraz zgłębić przepisy polskiego prawa.

„Na terenie województwa świętokrzyskiego przebywa przeszło 8 tys. zarejestrowanych uchodźców z czego ok. 500 osób wciąż mieszka w hotelach, motelach i strażnicach OSP. W porównaniu do tego, co było wcześniej nie jest to wielka liczba. W zeszłym roku w marcu i kwietniu w hotelach gościliśmy 4,5 tys. osób, a w naszych domach 30 tys. osób. Świętokrzyskie na tyle, na ile może w dalszym ciągu pomaga uchodźcom. Dziś mamy okazję porozmawiać, jakie jeszcze działania możemy wdrożyć, aby nieść skuteczną pomoc” – mówił podczas wydarzenia wojewoda Zbigniew Koniusz.

24 sierpnia 2023 roku przypada 32. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR. Dzień ten jest uważany za datę powstania Ukrainy w obecnej formie. W Kielcach uczczono pamięć o tym wydarzeniu poprzez odśpiewanie hymnu państwowego Ukrainy. 

„Przy tej ogromnej tragedii, jaką jest wojna, buduje się coś, czego nie było między naszymi narodami przez setki lat. Buduje się trwała przyjaźń. Rok 2022 to przełom w naszych relacjach i zróbmy wszystko, aby ich nikt nie popsuł. Siła ludzkich serc jest często większa od siły militarnej i politycznej. Chcemy, aby nasze narody były narodami zbratanymi, abyśmy żyli w pokoju” – powiedział do zgromadzonych obywateli Ukrainy wojewoda.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u