Premier Mateusz Morawiecki: wierzę w Polskę małych ojczyzn

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2023-09-12 08:51:16

Pomagamy gminom i powiatom, aby wyrównywać poziom życia w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził teren inwestycji w Kruszwicy, gdzie trwa przebudowa drogi krajowej DK62. Inwestycja jest finansowana z funduszy rządowych.

Jak podkreślił premier, małe miasta, takie jak Kruszwica, zasługują na wielkie inwestycje. Tak samo, jak większe ośrodki, powinny one mieć szansę na długofalowy rozwój. - Robimy wszystko, aby przyciągać tutaj nowe inwestycje. Co jest do tego potrzebne? Uwierzyć w to, że miasta takie jak Kruszwica, Inowrocław czy Strzelno, także mają swój wielki potencjał – podkreślił szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że poprzez wielkie inwestycje rząd dąży do sytuacji, w której to praca będzie szukała człowieka, a nie człowiek pracy. - To jest model rozwoju, który proponujemy – powiedział premier.

Dofinansowanie wielu inwestycji w Polsce, takich jak żłobki, przedszkola, biblioteki, remizy strażackie, obiekty sportowe czy kulturalne, było możliwe dzięki dobrej polityce rządu oraz uszczelnieniu systemu podatkowego.

Rząd wspiera rozwój Polski lokalnej

Chcemy wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich mieszkańców Polski. Dlatego staramy się pomagać gminom i powiatom, aby mogły realizować inwestycje, które są potrzebne lokalnym społecznościom.

 

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.
  - W ramach programu do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce trafiło ponad 13 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.
 • Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.
  - Dzięki programowi, wspieramy zrównoważony rozwój naszego kraju. To nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.
 • Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie, które zostały zapomniane przez poprzednie rządy.
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.
  - Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja zadań dotyczących dróg gminnych i powiatowych.
 • Mapa inwestycji – uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Ponadto, dzięki nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r., samorządy otrzymają jeszcze w tym roku kolejne wsparcie w wysokości blisko 14 mld zł. Samorządy będą samodzielnie podejmować decyzje, na co przeznaczą dodatkowe pieniądze.

Przebudowa drogi DK62 w Kruszwicy

Trwa rozbudowa drogi krajowej nr 62 w Kruszwicy, w woj. Kujawsko-Pomorskim. Chodzi o budowę nowych rond, przebudowę chodników, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, przebudowę zatok autobusowych oraz nowe odwodnienie i oświetlenie drogi. Inwestycja o wartości 29,1 mln zł jest finansowana z funduszy rządowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u