„THIS IS SLOVAKIA” – WYSTAWA W PODKARPACKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

Autor: Podkarpacki UW 2023-09-21 07:10:00

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy „Did you know? This is Slovakia”, przygotowanej z okazji 30-lecia powstania Republiki Słowackiej.

Ekspozycja prezentuje słowackie zabytki, skarby przyrodnicze, popularne kierunki turystyczne, tradycje, jak również najnowsze sukcesy Słowacji, jakimi są np.: „latające auto” czy Muzeum Sztuki Współczesnej Danubiana. Wystawa, znajdująca się w holu głównym  PUW  w Rzeszowie, będzie dostępna dla zwiedzających do 3 października.

Do odwiedzenia wystawy zachęcali konsul generalna Republiki Słowackiej w Krakowie Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošová, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek i Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

– Chcemy w ten szczególny sposób upamiętnić 30. rocznicę powstania Republiki Słowackiej, którą obchodzimy w tym roku. Wystawa ukazuje to, co najstarsze i to,  co najnowocześniejsze. To, co najpiękniejsze i to, co najdziwniejsze. Także to, w czym jesteśmy najlepsi i co nas wyróżnia – mówiła konsul generalna Republiki Słowackiej w Krakowie Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošová,

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że w kontekście wzajemnej współpracy bardzo ważne jest to, aby sami mieszkańcy sąsiednich krajów jak najwięcej o sobie wiedzieli.

– Sposobem na to jest m.in. prezentowanie tych wyjątkowych, kulturowych, tradycyjnych obszarów, ale także promowanie przemysłu i współpracy gospodarczej. Możemy to realizować poprzez budowanie wzajemnych relacji. Cieszę się, że ta szczególna wystawa jest prezentowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i serdecznie zachęcam do jej odwiedzenia – mówiła wojewoda.

Partnerami wystawy „Did you know? This is Slovakia” są Konsulat Honorowy Republiki Słowacji w Rzeszowie, Instytut Słowacki w Warszawie i Slovakia Travel.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia ekspozycji!

Współpraca polsko-słowacka

Współpraca polsko-słowacka na wszystkich szczeblach rozwija się intensywnie i dynamicznie, czemu sprzyjają kontakty międzyrządowe, parlamentarne, jak i samorządowe.

Istotną rolę w stosunkach dwustronnych między Słowacją i Polską odgrywa współpraca transgraniczna. Dla rozwoju społeczności lokalnych czy regionów granicznych ważne są różnorodne rodzaje inicjatyw transgranicznych, korzystnie wpływające także na stosunki handlowe i rozwój turystyki. Mimo że najczęstszymi użytkownikami transgranicznej infrastruktury transportowej w obu krajach są mieszkańcy rejonów przygranicznych, budowa i rozwój transgranicznych dróg i linii kolejowych są ważne dla obu państw, mają zatem nie tylko lokalne znaczenie. Ważniejsze projekty transportowe dotyczące połączeń między Polską i Słowacją mają również istotne znaczenie dla pozostałych krajów regionu środkowoeuropejskiego, a także dla UE.

(źródło: opracowanie „Współczesne stosunki polsko-słowackie” wydane przez ambasadę RP w Bratysławie i Slovak Foreign Policy Association oraz protokół z posiedzenia Komisji dostępny na stronie MSWiA).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u