Otwarcie ekopracowni w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-09-22 08:36:53

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie otrzymał dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Szkoła skorzystała z Programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i utworzyła oraz wyposażyła salę edukacyjno-przyrodniczą. W otwarciu ekopracowni wziął udział wojewoda lubelski Lech Sprawka, który pogratulował inwestycji społeczności szkolnej i życzył znakomitych owoców w jej funkcjonowaniu.

Wskazując na ważność inwestycji, wojewoda Lech Sprawka rozpoczynając okolicznościowe przemówienie przytoczył fragment artykułu „Edukacja techniczna w przedszkolu jako element wspomagający rozwój dziecka”:

W podstawie programowej, w części dotyczącej edukacji wczesnoszkolnej podkreśla się rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: umiejętności logicznego myślenia, umiejętności uczenia się i świadomości kultury. Kompetencje kluczowe przekładają się z kolei na umiejętności podstawowe, które należy rozwijać. Są to np.: myślenie naukowe, umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami, umiejętność uczenia się.

Oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania ekopracowni zapoczątkowało symboliczne przecięcie wstęgi. Elementami spotkania były także projekcja filmu przygotowanego przez uczniów, wykład dotyczący Miast Przyszłości, quiz dla uczestników uroczystości i występ artystyczny Chóru Sensorium.

50 tys. zł przyznanego dofinansowania

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł szkoła przeznaczyła na utworzenie i wyposażenie ekopracowni. W ramach projektu odnowiono i w pełni wyposażono salę, zamontowano energooszczędne oświetlenie, rolety, osłony na grzejniki.

Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, w tym laptop, rzutnik laserowy mikroskop, szkolny ogródek meteorologiczny, lornetki, gry ekologiczne oraz doniczki. Zostały zaplanowane szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia dla przedszkolaków z zakresu segregacji śmieci, robienia karmników i obiegu wody w przyrodzie.

Dzięki staraniom szkoły i Rady Rodziców, która również wsparła finansowo przedsięwzięcie, udało się wykonać Zielony Kącik – miejsce wypoczynku dla młodzieży.

Kształtowanie postaw proekologicznych

Nowoczesne ekopracownie w szkołach, realizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Szkoły z województwa lubelskiego mogą korzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” od 20 lutego br. Na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Program ma charakter ogólnopolski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u