Rekordowe wsparcie dla szpitali - Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2023-10-19 08:02:19

W Ministerstwie Zdrowia ogłoszone zostały wyniki konkursu z Funduszu Medycznego - dotyczącego rekordowego wsparcia dla szpitali onkologicznych. 19 palcówek w całym kraju otrzyma łącznie 4,2 mld zł.

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy otrzyma rekordowe wsparcie w wysokości 300 000 000 zł. Szpital będzie realizował infrastrukturalny projekt strategiczny, którego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń onkologicznych.

Minister Zdrowia Katarzyna Sójka podkreśliła, że to wyjątkowy, ważny dzień dla pacjentów i polskiej onkologii. Kwota, jaka została przeznaczona na dofinansowanie szpitali, jest bezprecedensowa.

Dofinansowanie będzie służyć kompleksowym rozwiązaniom. To nie tylko infrastruktura, ale też budowa, rozbudowa i modernizacja podmiotów onkologicznych w całym kraju. Ośrodki te średnio otrzymają po 220 mln zł. Mam pełne przekonanie, że przełoży się to na dobro pacjentów, na opiekę na najwyższym poziomie, jak najszybszą diagnostykę, leczenie i finalnie wyleczenie

– powiedziała minister.

W ramach konkursu „Wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach i zakresach onkologicznych w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej” pierwotna alokacja wynosiła 2,5 mld zł. W związku z liczbą i wartością wniosków – na rekordową sumę ponad 8 mld zł z wartością kosztorysową inwestycji – Minister Zdrowia Katarzyna Sójka, Prezydent RP Andrzej Duda i Rada Funduszu Medycznego podjęli decyzję o zwiększeniu alokacji do rekordowych niemal 4,2 mld zł. Dzięki temu dofinansowaniem zostało objętych 19 podmiotów w 14 województwach i 21 lokalizacjach.

Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u