Otwarcie siedziby Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Autor: Pomorski UW 2023-10-24 09:04:56

W Toruniu otwarto Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. W uroczystym otwarciu wziął udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II zostało utworzone 20 czerwca 2018 r. jako miejsce szczególne, w którym przedstawiona zostanie historia Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność. Zadaniem Muzeum ,,Pamięć i Tożsamość” jest promocja historii Polski, polskiego dziedzictwa oraz kultywowanie idei wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej. Słowami kluczami, wokół których zbudowana jest narracja Muzeum „Pamięć i Tożsamość” są: dziedzictwo, wspólnota kultury, poszukiwanie dobra wspólnego, charyzmat wolności i solidarność.

O wystawie „Pamięć i Tożsamość”

Wystawa „Pamięć i Tożsamość” będzie prezentowała 10 stref tematycznych, które odpowiadają wątkom narracyjnym zamieszczonym w książce autorstwa Jana Pawła II o tym samym tytule. Narracja ekspozycji opiera się bezpośrednio na koncepcji ojczyzny Papieża Polaka i sposobie odczytywania dziejów Polski z jego perspektywy. Ojciec Święty będzie obecny na wystawie przede wszystkim jako jej duchowy patron. Ekspozycja ma składać się z dwóch części: pierwszą stanowić będą dzieje Polski, którym towarzyszy stały komentarz Jana Pawła II, natomiast w drugiej części będzie on nie tylko uważnym obserwatorem, ale i uczestnikiem wydarzeń historycznych.
Podczas otwarcia siedziby Muzeum zaprezentowano ponad tysiąc eksponatów, m.in. starodruki, manuskrypty, prace malarskie, monety i medale. Całość ekspozycji ma obejmować ponad 2 tys. obiektów rozmieszczonych na powierzchni 3 tys. m². Na wystawie eksponowane będą także gromadzone od wielu lat przez toruński ośrodek relacje świadków z czasów II wojny światowej (ponad 40 tys. notacji zebranych od 1995 roku).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u