Święto Politechniki Białostockiej

Autor: Podlaski UW 2023-12-11 09:07:34

W czwartek (30.11) Politechnika Białostocka - największa uczelnia techniczna w regionie - obchodziła swoje święto. To uroczystość upamiętniająca powstanie uczelni, która wywodzi się z powołanej w grudniu 1949 roku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. To także okazja, by uhonorować pracowników i studentów, których osiągnięcia przyczyniły się do rozwoju Politechniki. Odznaczenia państwowe wręczył wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

Miniony rok w historii całej Uczelni był dla nas bardzo dobry, Politechnika Białostocka to marka rozpoznawalna w Polsce i na świecie – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Świadczy o tym obecność naszej uczelni w światowych rankingach, intensywna wymiana międzynarodowa i wspólnie prowadzone projekty transgraniczne. (...) Naszą Politechnikę modernizujemy, rozbudowujemy i planujemy nowe inwestycje. Prowadząc tak różnorodne przedsięwzięcia, wspólnie realizujemy Strategię Rozwoju Politechniki Białostockiej. To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania, pasji i codziennej rzetelnej pracy całej naszej wspólnoty - dodała rektor.

Święto Politechniki Białostockiej to okazja do uhonorowania przedstawicieli całej społeczności akademickiej. Gratulacje odebrał prof. Marcin Kochanowicz, pięcioro doktorów habilitowanych i aż 23 osoby uzyskały stopień doktora. Wicewojewoda Tomasz Madras wręczył 50 pracownikom Medale za Długoletnią Służbę, przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wiktoria Frankowska-Ciupa - studentka architektury wnętrz w roku akademickim 2022/2023 miała średnią ocen 5.0! Nagrody odebrali też najlepsi doktoranci. Kapituła wręczyła statuetki trojgu Złotym Absolwentom Politechniki Białostockiej, swoje nagrody za prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne Białegostoku przyznał też Prezydent Miasta Białegostoku. Studenci wyróżnili statuetkami Najlepszych Dydaktyków Uczelni.

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Misją uczelni jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdraża rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmuje też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na 6 wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. Absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą. Swoimi sukcesami dzielą się w ramach prężnie działającego Stowarzyszenia Absolwentów PB.

Na podst. PB

© 2018 Super-Polska.pl stat4u