Maciej Awiżeń Wojewodą Dolnośląskim

Autor: Dolnośląski UW 2023-12-23 09:55:55

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 190) Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał z dniem 22 grudnia 2023 roku na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego Pana Macieja Awiżenia.

Tym samym z dniem dzisiejszym z funkcji Wojewody Dolnośląskiego ustąpił Pan Jarosław Obremski, który pogratulował nowemu wojewodzie.

Wręczenia powołania na urząd Wojewody Dolnośląskiego dokonał Wiceminister Tomasz Szymański w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u