UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU

Autor: MSWiA 2023-12-30 09:13:00

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu oraz pożegnanie ze sztandarem dotychczasowego Szefa dolnośląskich policjantów nadinsp. Dariusza Wesołowskiego. Wzięli w niej udział m.in. insp. Marek Boroń p.o. Komendant Główny Policji, Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, a także ścisłe grono kierownicze dolnośląskiego garnizonu oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających policjantów i pracowników dolnośląskiej Policji.

Nadinspektor Paweł Półtorzycki służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku we Wrocławiu i do roku 1999 pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych w jednostkach garnizonu dolnośląskiego. Następnie działał w strukturach Centralnego Biura Śledczego i CBŚP od początku powstania tej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji. Początkowo poznał dobrze Wrocław i Dolny Śląsk, a przez kolejne blisko 24 lata służby przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając ogromne doświadczenie, aby w 2016 roku zostać powołanym na stanowisko Zastępcy Komendanta CBŚP, a trzy lata później na Szefa tej formacji. W czasie swojej wzorowej i pełnej zaangażowania służby nadinsp. Paweł Półtorzycki został uhonorowany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasług, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Odznaką Honorową Służby Kontrterrorystycznej.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka, która odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, rozpoczęła się meldunkiem złożonym p.o. Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę uroczystości insp. Remigiusza Sawickiego oraz wprowadzeniem pocztu sztandarowego.

 

Podczas tego podniosłego wydarzenia nadinspektor Dariusz Wesołowski pożegnał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek p.o. Komendantowi Głównemu Policji o zdaniu obowiązków służbowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

Dotychczasowy Szef dolnośląskich policjantów służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w komisariacie w Zabrzu. Przez lata służył w pionie prewencji, aby w 2012 roku objąć stanowisko Komendant Miejskiego Policji w Zabrzu. Następnie w 2017 roku powierzono ówczesnemu inspektorowi Dariuszowi Wesołowskiemu obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i od tego czasu służbę pełnił już w dolnośląskim garnizonie. W 2020 roku awansował na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, zostając przełożonym wszystkich dolnośląskich policjantów, a w 2021 roku awansował na stopień nadinspektora Policji. Przez lata służby został uhonorowany, m.in. Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Brązową Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej.

Głos w trakcie uroczystej zbiórki zabrał p.o. Komendant Główny Policji, który w swoim wystąpieniu pogratulował objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu doświadczonemu oficerowi Policji, jakim jest niewątpliwie nadinsp. Paweł Półtorzycki i podziękował nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu za ostanie lata służby, które były pełne zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i wielu wyrzeczeń, by móc zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom na możliwie najwyższym poziomie.

Następnie Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, podczas okolicznościowego przemówienia, stwierdził, że to ważna chwila dla mieszkańców Dolnego Śląska i zapewnił o pełnej współpracy, m.in. w kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa Dolnoślązaków.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu w swoim wystąpieniu podziękował, m.in. za zaufanie i powierzenie mu do realizacji zadań na stanowisku Szefa dolnośląskiego garnizonu. Dodał, że to dla niego zaszczyt, honor i zdaje sobie sprawę z tego, że także wielka odpowiedzialność. Zapewnił o ścisłej współpracy, m.in. z samorządowcami i zaznaczył, że dołoży wszelkich starań, aby działania policjantów skutkowały wyłącznie poprawą bezpieczeństwa oraz dobrym wizerunkiem formacji.

Żegnający się z jednostką, policjantami i pracownikami Policji nadinsp. Dariusz Wesołowski w kilku słowach podziękował za lata świetnej współpracy, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Dodał, że każdego dnia dolnośląscy policjanci zatrzymują od 70 do 90 sprawców przestępstw na gorącym uczynku oraz kilkadziesiąt osób poszukiwanych, w tym także listami gończymi. Niemal każdego dnia ratują komuś życie i niosą pomoc, więc dla nich należą się najszczersze słowa uznania oraz szacunku. To był zaszczyt służyć z takimi funkcjonariuszami i pracownikami Policji.

Podziękował także osobiście swoim zastępcom insp. Robertowi Frąckowiakowi, insp. Mariuszowi Bużdyganowi i insp. Norbertowi Kurendzie.

W tym podniosłym wydarzeniu wzięli udział, m.in. insp. Marek Boroń p.o. Komendant Główny Policji, Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, reprezentujący Prezydenta Wrocławia Bartłomiej Bajak. Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego na czele z asp. szt. Romanem Buczkowskim, kapelana dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka i ks. prot. Grzegorza Cebuskiego, a także komendantów z jednostek organizacyjnych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku p.o. Komendantowi Głównemu Policji. Po tej części uroczystości nastąpiły indywidualne gratulacje i podziękowania.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u