Premier wyznaczył komisarza Słupcy

Autor: Wielkopolski UW 2024-01-08 09:16:31

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 5 stycznia 2024 r. Jacka Szczapa do pełnienia funkcji burmistrza miasta Słupcy do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 28 grudnia 2023 r., przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpiła o wyznaczenie Jacka Szczapa do pełnienia funkcji burmistrza Słupcy. Powołanie osoby pełniącej funkcję burmistrza uzasadnia wygaśnięcie mandatu dotychczasowego burmistrza Michała Pyrzyka wskutek wyboru na posła w wyborach do Sejmu RP.

Jacek Szczap jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. Od 2019 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza Słupcy. W latach 2005-2016 pracował w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy, którego był kierownikiem od 2008 roku.  Również w latach 2017-2018 obejmował stanowisko inspektora do spraw infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u