Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

Autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2024-01-13 08:14:02

Od 8 stycznia pracownicy wszystkich czternastu powiatowych urzędów pracy z województwa podlaskiego przygotowują wnioski o sfinansowanie ich projektów ze środków unijnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 (FEdP).

Na przygotowanie i przesłanie pełnej dokumentacji mają czas do 23 stycznia. Do podziału na wszystkie jednostki są ponad 52 mln zł. Projekty, wyłącznie drogą elektroniczną, przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. To właśnie on pod koniec tego miesiąca powoła Komisję Oceny Projektów mającą za zadanie dokładnie zweryfikowanie złożonych materiałów pod kątem formalnym i merytorycznym.

Dzięki przyznanym środkom, mieszkańcy poszczególnych powiatów będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego przeznaczonego na kompleksową aktywizację zawodową osób bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

W związku z trwającym naborem w trybie niekonkurencyjnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zorganizował dzisiaj (tj. 12 stycznia) spotkanie informacyjne, na które zostali zaproszeni potencjalni beneficjenci, czyli przedstawiciele powiatowych urzędów pracy. Była to okazja do dyskusji na temat opracowywanych wniosków oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich zagadnień związanych z tym działaniem. Podsumowano ponadto ubiegłoroczny nabór, zwracając szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się problemy. 
Spotkanie otworzyła Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – Urszula Jabłońska, która zapewniła, że pracownicy WUP dołożą wszelkich starań, by jak najszybciej dokonać oceny złożonych wniosków, co umożliwi podpisanie stosownych umów i rozpoczęcie realizacji projektów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u