Dolnośląski Kurator Oświaty - przejęcie obowiązków przez Panią Ewę Skrzywanek

Autor: Dolnośląski UW 2024-01-18 08:44:41

Dziś w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń w imieniu Ministra Edukacji Narodowej powierzył obowiązki Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Ewie Skrzywanek.

Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń pogratulował Pani Kurator wyrażając nadzieję dobrej i konstruktywnej współpracy. Zgodnie z prawem oświatowym kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa. Pani Ewa Skrzywanek będzie pełnić obowiązki do momentu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u