Będą otwierać drzwi do kariery w offshore

Autor: Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej 2024-03-05 08:38:49

Odnawialne źródła energii rozwijają się dynamicznie. Kluczową rolę odegra morska energetyka wiatrowa.  W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy w sektorze MEW Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wspólnie z miastem Szczecin uruchomiło w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych projekt edukacyjny, który otwiera przed uczniami perspektywy pracy w nowej branży jaką jest offshore.

 

Rozwój całej branży odnawialnych źródeł energii to już nieodwracalny proces. Energetyka wiatrowa staje się kluczowym filarem polskiej transformacji energetycznej. Kluczowym filarem polskiej energetyki będzie wkrótce morska energetyka wiatrowa. Potencjał energetyczny polskiej części Morza Bałtyckiego uznawany jest za jeden z największych w Europie, sięgający nawet 33 GW. Wykorzystanie tego potencjału pozwoliłoby na zaspokojenie niemal 60% zapotrzebowania na energię elektryczną Polski. Oznacza to, że w najbliższych latach polski offshore stanie się istotnym impulsem rozwojowym dla całej polskiej gospodarki, przy odpowiednim zadbaniu o tzw. local content. Branża wiatrowa w nadchodzących dekadach przyniesie polskiej gospodarce pewne i stabilne zyski. Dane wskazują, że sektory onshore i offshore wind do 2040 r. mogą zagwarantować niemal 200 tysięcy nowych miejsc pracy oraz ponad 450 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Wszystko wskazuje na to, że województwo zachodniopomorskie stanie się przemysłowym hubem w regionie Morza Bałtyckiego.


 

Województwo zachodniopomorskie staje się kluczowym hubem dla offshoru w Polsce i strategicznym ośrodkiem dla eksploatacji energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Region staje się nie tylko producentem energii odnawialnej, której wciąż w Europie brakuje, ale też miejscem produkcji komponentów dla tego sektora. Na całym Pomorzu Zachodnim jest gigantyczny potencjał również do tego, żeby elektrownie wiatrowe obsługiwać, instalować i serwisować.


 

Rok 2023 stanowił szereg ważnych decyzji inwestycyjnych oraz nowych inicjatyw i projektów w regionie. Na terenach portowych powstają między innymi dwie fabryki łopat oraz gondol duńskiej firmy Vestas oraz trzecia fabryka wież, masztów i fundamentów hiszpańskiej firmy Windar. Tylko te trzy inwestycje utworzą tysiące nowych miejsc pracy w Szczecinie. Hiszpańska firma planuje zatrudnić przynajmniej 400 osób, montażownia gondol Vestas około 700, a kolejne ponad tysiąc druga fabryka duńskiego giganta. Wraz z rozwojem sektora będą powstawały kolejne miejsca pracy, tworząc tym samym znaczne zapotrzebowanie na nowych, wykwalifikowanych pracowników ze zróżnicowanym poziomem wykształcenia.


 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wspólnie z miastem Szczecin już podejmują działania mające na celu szkolenie kadr dla sektora. Podpisane zostanie porozumienie, którego przedmiotem będzie współpraca na rzecz popularyzacji wśród uczniów szczecińskich szkół wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. 

Cieszymy się, że nasze działania przynoszą wymierny efekt w postaci kolejnej umowy ze szczecińską szkołą. Morska energetyka wiatrowa potrzebuje fachowców z różnych branż, a TME jest jednym z najlepszych techników w Polsce. Obszar edukacji, przygotowania kadr dla sektora MEW to kluczowe zadanie w najbliższej perspektywie. To często kompletnie nowe kompetencje, nowe zawody, stąd tak ważna jest koordynacja procesu przygotowania kadr na wielu poziomach - mówi Piotr Krzystek prezydent Szczecina.


 

Ważna rolę w procesie edukacji kadr dla offshoru odgrywa Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, miejska spółka, która jest łącznikiem i koordynatorem pomiędzy Gminą, szkołami a PSEW.


 

 - Polska po Danii i Niemczech to dziś 3 rynek dla wiatru w Unii Europejskiej. Do tego mamy świetne zaplecze jeśli chodzi o kadry – dziś 3% pracowników sektora offshore na świecie to Polacy. Polski projekt morskich farm wiatrowych wart około 40 MLD PLN po 3 latach od uchwalenia ustawy offshorowej jest już zaawansowany. Kampania inwestycyjna offshore z udziałem firm polskich i zagranicznych, zaowocowała już kilkunastoma flagowymi inwestycjami. To z kolei oznacza utworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy i olbrzymi potencjał dla młodych ludzi, którzy na ten rynek pracy będą wchodzić, stąd projekt edukacyjny PSEW i miasta Szczecin, który przygotuje uczniów na tę nową i bardzo perspektywiczną ścieżkę kariery – mówi Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.


 

Działania zostały już rozpoczęte! W szczecińskich szkołach ponadpodstawowych ruszył projekt edukacyjny, którego celem jest podnoszenie stanu wiedzy uczniów na temat morskiej energetyki wiatrowej oraz rozwijanie kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze energetyki wiatrowej. W ramach projektu w wybranych szkołach, m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera czy w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej odbywają się cykliczne warsztaty prowadzone przez ekspertów sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz wizyty studyjne w firmach z branży offshore. Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów i specjalistów sektora morskiej energetyki wiatrowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u