Biokompostownia dla Szczecina już oficjalnie

Autor: Zachodniopomorski UW 2024-03-06 08:55:00

Powołanie spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu to kolejny krok w stronę uruchomienia ekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów, która będzie ważnym uzupełnieniem miejskiego systemu gospodarowania odpadami.

Od lat budujemy w Szczecinie sprawny, efektywny i ekologiczny system gospodarowania odpadami – mówi prezydent Piotr Krzystek. – Składa się na niego cały szereg elementów: od zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, poprzez Ekoporty i minipszoki, aż po EcoGenerator, czyli naszą instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Naturalną kontynuacją tych działań i niejako domknięciem systemu będzie budowa nowoczesnej instalacji do przetwarzania bioodpadów, czyli ekologicznej i bezpiecznej biokompostowni.

 

Bioodpady stanowią największy wagowo odsetek odpadów selektywnie gromadzonych i odbieranych z terenu Szczecina - ok. 20 tys. ton rocznie.  Obecnie są one w większości transportowane do dwóch instalacji oddalonych od Szczecina o kilkadziesiąt kilometrów: w Leśnie Górnym i Łęczycy. Odbywa się to w ramach porozumień z Gminą Police i Gminą Stargard. To rozwiązanie generuje jednak duże koszty i nie gwarantuje bezpieczeństwa. 

 

Stały przyrost masy bioodpadów, wzrastające koszty obecnego zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty za budową własnej biokompostowni.  Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów nie da się również osiągnąć właściwych poziomów recyklingu, do czego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce.  Wyzwanie jest duże, bo wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych rośnie skokowo: od 35 proc. w roku bieżącym do 65 proc. w roku 2035.  Na gminy, którym się nie uda, nakładane będą karty pieniężne.

 

Odpowiedzią na te bolączki będzie Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, czyli ekologiczna i bezpieczna biokompostownia, zajmująca się przetwarzaniem szczecińskich bioodpadów. Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasto Szczecin i REMONDIS Szczecin. Dzisiaj oficjalnie powołana została spółka, która zajmie się realizacją tego zadania. 

 

Wkład Miasta stanowi działka przy ul. Gdańskiej. Powstanie tam kompostownia tunelowa o wydajności 40 tys. ton rocznie. Kompostownia będzie w pełni zhermetyzowana, w 100 proc. spełniająca wymogi najlepszej dostępnej technologii oraz wymagania konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów na każdym z jego etapów, bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty - od momentu ich przyjęcia, do momentu wyjazdu produktu gotowego, czyli kompostu.

 

Zakres planowanej działalności instalacji sprowadza się do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w specjalistycznych tunelach, gdzie następuje proces kompostowania. Celem całego procesu jest wytworzenie certyfikowanego kompostu – środka poprawiającego właściwości gleby, bogatego w substancje organiczne i niewydzielającego przykrych zapachów, który może być następnie sprzedany np. rolnikom.

 

Planowany termin zrealizowania inwestycji i uruchomienia instalacji to przełom 2025/2026 r., a szacowane koszty to 80 mln zł.

 

 

Na zdjęciach: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, zastępca prezydenta Anna Szotkowska, prezes zarządu REMONDIS Szczecin Ronald Laska, prokurent Monika Wierzbicka  

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u