Nowoczesny Budynek dla Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Autor: Dolnośląski UW 2024-03-07 09:07:31

Wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłodzku.

Monika Wielichowska – Wicemarszałek Sejmu, Wiesław Leśniakiewicz – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Gancarz – Wiceminister Infrastruktury, Maciej Awiżeń - Wojewoda Dolnośląski, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Starosta Kłodzki -, Michał Piszko – Burmistrz Miasta Kłodzka, nadbryg. Józef Galica – zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Marek Hajduk – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Rafał Chorzewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, nadbryg. w st. spocz. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w latach 2020-2024, oraz pozostali przedstawiciele samorządu lokalnego, służb mundurowych, organizacji społecznych, pozostali zaproszeni goście, uczestniczyli w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kłodzku.

Powstanie nowej siedziby PSP, było możliwe było dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz Miasta Kłodzka, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.Budowa jest realizowana w ramach ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025’’. Nowy obiekt o powierzchni użytkowej 2800 m2  zastąpi dotychczasowy stary z 1914 roku. Koszt realizacji inwestycji w latach 2022- 2025, to 14 milionów złotych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u