Powołanie Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny

Autor: Lubelski UW 2024-03-10 09:55:34

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Stowarzyszenia Homo Faber podpisał deklarację w sprawie powołania Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny.

Dwa lata pomagania i co dalej?...”

Ceremonia była częścią seminarium: „Dwa lata pomagania i co dalej? Architektura i potencjał działań pomocowych wobec osób uciekających z Ukrainy w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Perspektywa Lublina i województwa lubelskiego”, zorganizowanego przez Instytut Socjologii UMCS oraz Zespół Badawczy MigLab.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o obecnej sytuacji, perspektywach i potrzebach na przyszłość. Tematem były aktualne dane, dotyczące obecności migrantów w mieście i regionie, a także doświadczenia i aktualny obraz pomocy, diagnoza potrzeb i plany działania.

Zespół badawczy MigLab

Zespół MigLab powstał wiosną 2022 r. jako odpowiedź badaczy z Instytutu Socjologii UMCS na potrzebę analizy rzeczywistości, związanej z napływem uchodźców z Ukrainy na Lubelszczyznę.

Zespół prowadzi badania, dotyczące różnych aspektów funkcjonowania migrantów na Lubelszczyźnie. Realizując badania współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, tak, by gromadzona wiedza była jak najpełniejsza i stanowiła zaplecze do kształtowania lokalnej polityki społecznej w zakresie migracji i integracji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u