Sytuacja na Odrze na bieżąco monitorowana

Autor: Opolski UW 2024-03-11 09:03:22

Wojewoda Opolski Monika Jurek wraz z Piotrem Tarapatą, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy wsparciu m.in. całego zespołu oraz przedstawicieli służb zespolonych wzięli udział w konferencji online dla wojewodów zorganizowanej 5 marca przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

W trakcie rozmów oprócz omówienia aktualnej sytuacji ekologicznej na Odrze i je dopływach wskazano na konieczność utworzenia tzw. zespołu roboczego, który ma zostać powołany, a składający się z pełnomocników wojewodów ds. zwalczania złotej algi w wodach Odry i Kanału Gliwickiego. W trakcie spotkania podkreślano, że ciągły monitoring odgrywa kluczową rolę w podejmowanych działaniach. W trakcie posiedzenia uzgodniono kierunki działań zmierzające do zapewnienia stałego monitorowania sytuacji na Odrze i reagowania na zagrożenia wynikające z zakwitów złotej algi. 

"Podczas spotkania zapadły bardzo konkretne ustalenia. Musimy przygotować się na ewentualny kryzys związany z zakwitem tzw. złotej algi. W związku z tym powołano zespół roboczy. Ten jest potrzebny do monitorowania sytuacji na rzece Odrze, a po drugie do bieżącej wymiany informacji jeśli chodzi o zagrożenia. Każdy z wojewodów wytypował jednego przedstawiciela, który będzie pełnomocnikiem wojewody ds. zagrożeń na Odrze w związku z zakwitem złotej algi. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim został nim Zastępca Dyrektora Stanisław Potoniec" 

– przekazuje Piotr Tarapata, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u