Premier wyznaczył komisarza Rogoźna

Autor: Wielkopolski UW 2024-03-12 08:34:37

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 marca 2024 r. Bogusława Janusa do pełnienia funkcji burmistrza Rogoźna do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wnioskiem z dnia 20 lutego 2024 r., przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wystąpiła o wyznaczenie Bogusława Janusa do pełnienia funkcji burmistrza Rogoźna. Powołanie osoby pełniącej funkcję burmistrza uzasadnia wygaśnięcie mandatu dotychczasowego burmistrza Romana Szuberskiego, który zmarł w lutym bieżącego roku.

Bogusław Janus jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. W latach 1990-2002 był radnym Rady Miejskiej w Rogoźnie. Następnie w latach 2002-2014 pełnił funkcję burmistrza Rogoźna. Od 2014 r. był radnym Rady Powiatu Obornickiego, której przewodniczył od 2022 r. W 2015 r. został zastępcą kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Od 2016 r. był kierownikiem obwodu drogowego w Wągrowcu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. W grudniu 2023 r. przeszedł na emeryturę.


 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u