KONTROLE TARGOWISK I BAZARÓW NA PODKARPACIU

Autor: Podkarpacki UW 2024-03-13 10:22:25

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej województwa podkarpackiego wzięli udział w 47 kontrolach targowisk i bazarów. Były one prowadzone wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną, przy wsparciu Policji.

Kontrole miejsc, w których prowadzony jest handel żywnością trwały od 22 do 29 lutego 2024 r. Były prowadzone wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną, przy wsparciu Policji.

W ich wyniku stwierdzono 14 niezgodności, jak: brak oznakowania produktów mięsnych (1), brak na bieżąco prowadzonego rejestru temperatury (1) oraz brak wymaganych dokumentów dotyczących prowadzonej działalności (1). W ośmiu przypadkach sprzedaż jaj, serów, miodu i smalcu odbywała się bez wymaganej rejestracji, w dwóch inspektorzy zwrócili uwagę na brak w oznakowaniu miejsca sprzedaży, w jednym – na warunki sanitarne.

– W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zastosowano pouczenia, nałożono mandat karny, powiadomiono właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, uzgodniono wspólne działania wyjaśniające z Inspekcją Sanitarną oraz wydano zalecenia pokontrolne – informuje Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

1 marca 2024r. zorganizowana została także narada z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii, w trakcie której nakazano przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla podmiotów zarejestrowanych do produkcji żywności w rolniczym handlu detalicznym w zakresie środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia, w tym przetworów z mięsa i mleka.

Ponadto, prowadzona jest na bieżąco kampania informacyjna dla mieszkańców Podkarpacia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u