Trwa rozbudowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Autor: Lubuski UW 2024-03-14 09:31:44

Pierwszy etap rozbudowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. za nami. Nad budynkiem zawisła wiecha!

Ogromnie się cieszę, że mogę podzielić się z Państwem ważnym kamieniem milowym w budowie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie! Symboliczne zawieszenie wiechy świadczy o tym, że  zrealizowany został pierwszy etap tego ambitnego projektu - ukończono stan surowy zamknięty budynku.

– mówił starszy brygadier Janusz Drozda, Komendant lubuskiego garnizonu Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości zorganizowanej w miejscu inwestycji Marek Cebula, Wojewoda Lubuski podkreślił znaczenie przebudowy budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp. dla Lubuszan:

Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy to nie tylko inwestycja w infrastrukturę,
to milowy krok w bezpieczeństwo i komfort naszych mieszkańców.
Stawiając na nowoczesne służby, nie mówimy tylko o sprzęcie, który wyjeżdża do akcji.
To też miejsce, do którego wracają strażacy, to miejsce gdzie działa administracja i sieci teleinformatyczne.
(…) Ta inwestycja jest na miarę XXI wieku! Prace idą sprawnie – do końca II kwartału przyszłego roku budynek zostanie ukończony.

– podkreślał Wojewoda podczas spotkania.

 

  •  Koszt zadania to 15.764.000 zł, przy czym dofinansowanie z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa wyniosło 15,5 mln zł.
     
  •  Główne elementy projektu obejmują:

- rozbiórkę istniejącego dwukondygnacyjnego budynku biurowego;
- przebudowę południowej części dwukondygnacyjnego budynku biurowego;
- budowę nowego trzykondygnacyjnego budynku biurowego oraz jego funkcjonalne, przestrzenne i infrastrukturalne połączenie z istniejącymi budynkami, głównie z istniejącym trzykondygnacyjnym budynkiem;
- przebudowę instalacji zewnętrznych;
- przebudowę istniejących przyłączy do sieci zewnętrznych, takich jak przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej oraz sieci elektroenergetycznej;
- wykonanie nowego zagospodarowania placów;
- aranżację oraz pierwsze wyposażenie obiektów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u