NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ O ROZWOJU I INWESTYCJACH

Autor: Podkarpacki UW 2024-03-17 09:37:00

Na nowym przejściu granicznym w Malhowicach-Niżankowicach rozpoczął się etap wyposażania w niezbędny sprzęt do uruchomienia odpraw.

Drogowe przejście graniczne w Malhowicach-Niżankowicach przeznaczone jest dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton z wyłączeniem ruchu pieszego. Na przejściu odbywać się będzie wspólna polsko-ukraińska kontrola graniczna. Według szacunków, w ciągu doby będzie tu przejeżdżać 4,1 tysiąca samochodów osobowych i 100 autobusów (w sumie około 7 tys. osób).

Jeśli chodzi o infrastrukturę przejścia, to powstały: budynek odpraw autokarów, budynki kontroli szczegółowej (polski i ukraiński), budynek odpraw tax free, magazyn materiałów niebezpiecznych, posterunki kontroli na wjeździe do i wyjeździe z Polski, 10 pawilonów kontrolerskich, budynek Zakładu Obsługi Przejść Granicznych, toalety dla podróżnych na obu kierunkach oraz kojce dla psów. W sumie to blisko 5 tys. m kw. powierzchni użytkowej budynków. Oprócz tego dwie wiaty o łącznej powierzchni zadaszenia około 5,6 tys. m kw. Ponadto ponad 49 tys. m kw. powierzchni utwardzonych (dróg i chodników, itp.).

Obecnie rozpoczął się etap wyposażania w niezbędny sprzęt do uruchomienia odpraw, czyli m.in. w meble, sprzęt biurowy, komputery, czytnik paszportów oraz czytnik linii papilarnych. Uruchomienie odpraw granicznych planowane jest do końca tego roku. Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Malhowicach, zgodnie z zawartą umową z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie to koszt 131.405.837,48 zł. 

W środę (13 marca) wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wraz z Maciejem Duszczykiem, wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odwiedziła polsko-ukraińskie przejścia graniczne.

– Nasze rozmowy dotyczyły stanu zaawansowania prac związanych z budową nowego przejścia granicznego, a także dalszych planów inwestycyjnych.  Ma zostać opracowana koncepcja całościowa rozwoju infrastruktury, uwzględniając przejście drogowe, kolejowe i piesze, z możliwością ewentualnego uruchomienia w przyszłości kolejowego przejścia towarowego – powiedziała wojewoda.

Jednym z punktów wizyty było też przejście w Korczowej. Tu planowana jest budowa terminala do odpraw samochodów ciężarowych. W tym roku w budżecie wojewody przeznaczone są pieniądze na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Podczas objazdu przedstawiciele administracji rządowej, służb i inspekcji odwiedzili także przejście graniczne w Medyce oraz przejście kolejowe Przemyśl-Mościska.

W czwartek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, kolei, straży granicznej i służb celno-skarbowych. Rozmawiano na temat przebudowy linii kolejowej E30, jej kosztów i terminów, otwarcia drogowego przejścia granicznego w Malhowicach, a także omożliwościach zwiększenia przepustowości na przejściu granicznym w Korczowej.

fot. Jerzy Żygadło, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

© 2018 Super-Polska.pl stat4u