Przyszłość regionu w sąsiedztwie Rosji

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2024-03-18 08:45:27

Napaść Rosji na Ukrainę przyniosła negatywne skutki również dla regionu Warmii i Mazur, który jako jedyny w kraju graniczy z agresorem. Wojewoda Radosław Król zorganizował w Olsztynie spotkanie konsultacyjne rządowego programu, który otoczy wsparciem gminy graniczące z Federacją Rosyjską. – Do regionu wpłynie 125 mln zł – informuje wojewoda Król.


 

W piątek 15 marca w urzędzie wojewódzkim gościł Jacek Protas, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który prezentował założenia „Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030”.

Rządowe wsparcie ma na celu nie tylko poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej, ale również stworzenie fundamentów rozwoju dla dotkniętych obszarów na najbliższe lata. Planujemy, że rząd przyjmie program w ciągu kilku najbliższych tygodni

– powiedział minister Protas.

Program obejmujący cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie przewiduje wsparcie o łącznej wartości 500 mln złotych. Każde z województw otrzyma po 125 mln złotych na działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, ochronę środowiska, rozwój turystyki oraz poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Przewiduje się m.in. remonty dróg powiatowych i gminnych, budowę nowych odcinków dróg, tworzenie ścieżek rowerowych i pieszych oraz budowę parkingów i miejsc postojowych dla rowerów, pomoc dla placówek oświatowych w zakresie remontów i dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także współfinansowanie zatrudnienia asystentów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie dla podmiotów leczniczych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 mln złotych na jedno zadanie, a jeden samorząd może otrzymać dotacje na maksymalnie dwie inwestycje

– poinformował wojewoda Radosław Król.

Program ma na celu wsparcie działań, które nie mogą być sfinansowane z funduszy unijnych. Dobrze dopasowana i szybko zrealizowana pomoc pozwoli reagować na potrzeby społeczności lokalnych, które zostały poszkodowane przez sąsiedztwo z Rosją. Program Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stanowi dodatkową szansę dla regionu Warmii i Mazur, uzupełniając inne źródła finansowania, w tym fundusze unijne. Otwiera to nowe możliwości dla samorządów z powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego i gołdapskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u