Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Autor: Małopolski UW 2024-03-29 09:23:43

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się dzisiaj z przedstawicielami podległych mu służb: Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania były m.in. ostatnie skoordynowane działania służb w związku z poszukiwaniem zaginionego defektoskopu. Rozmowa dotyczyła też kierunków zmian ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Zaginięcie defektoskopu to temat, którym żyje w ostatnich dniach opinia publiczna. Dla służb to kolejna sytuacja, w ramach której podejmowane są konkretne, szeroko zakrojone i wielowymiarowe działania. Dziękuję, że z takim nastawieniem podeszli Państwo do tej – niewątpliwie niestandardowej i nieoczywistej – sytuacji. Niezwykle istotne jest oczywiście także wsparcie, którego udzieliła nam Państwowa Agencja Atomistyki. Badania z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń są równoległym frontem poszukiwań – obok czynności procesowych. Kluczem tych działań jest koordynacja, dobra współpraca i wymiana informacji. Za to jeszcze raz dziękuję małopolskim służbom i wszystkim podmiotom zaangażowanym w akcję – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Punktem odniesienia rozmowy były także założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które niedawno przedstawili wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Nowe regulacje usuną lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Jak zapowiedzieli ministrowie, założenia te zostaną przygotowane w oparciu o dobre praktyki, doświadczenia służb ratowniczych, wnioski z kontroli NIK, analizy rozwiązań systemowych w krajach europejskich oraz wnioski z prac naukowych i badawczych w obszarze ochrony ludności. Główne filary tworzących się założeń do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej będą obejmować następujące obszary: system ostrzegania i alarmowania, ewakuacja i przyjęcie ludności, schrony i ukrycia dla ludności, wzmacnianie społecznej odporności, budowanie zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej, funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny oraz finansowanie*.

- To nowe otwarcie opierające się przede wszystkim na rzetelnym uporządkowaniu stanu prawnego, wprowadzeniu norm, definicji, zasad finansowania czy choćby kwestii informowania ludności. Niedopuszczalne jest „stwarzanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa”, o czym NIK wspominała w swoim raporcie. Podana w tym raporcie liczba 680 budowli ochronnych w Małopolsce z pewnością wymaga uwagi i głębokiej refleksji. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wykonana przez PSP inwentaryzacja miejsc doraźnego schronie i będąca jej wytworem aplikacja „Schrony” nie mogła uwzględnić wszystkich istotnych aspektów, jak choćby związanych z nadzorem budowlanym. Krótko mówiąc – ochrona ludności i obrony cywilnej wymaga zupełnie owego podejścia: kompleksowego, merytorycznego, konstruktywnego, z rzetelnie dopracowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. I takie działania podjęli już premier Kosiniak-Kamysz oraz minister Kierwiński – podkreśla wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

* Więcej: https://www.gov.pl/web/mswia/szefowie-mswia-i-mon-przedstawili-zalozenia-do-ustawy-o-ochronie-ludnosci-i-obronie-cywilnej

© 2018 Super-Polska.pl stat4u