Wojewoda Dolnośląski spotkał się z Ambasador Kanady.

Autor: Dolnośląski UW 2024-03-30 07:57:07

Catherine Godin - Ambasador Kanady w Polsce złożyła w środę, 27 marca, pierwszą wizytę Wojewodzie Dolnośląskiemu Maciejowi Awiżeniowi.

W spotkaniu wzięła udział również Małgorzata Kuczyńska - doradczyni polityczna w Ambasadzie Kanady w Warszawie, oraz Wojciech Skrzypczyk - dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego.

Podczas pierwszej wizyty poruszono m.in. tematy rozwoju technologii, transformacji energetycznej, przyszłości Małych Modułowych Reaktorów SMR oraz współpracy gospodarczej obu krajów. Ambasador wspominała o funkcjonujących na Dolnym Śląsku i w Polsce firmach kanadyjskich, takich jak np. McCain, której fabryka jest jedną z największych w powiecie strzelińskim.

Wojewoda i ambasador mówili także o Wrocławiu i Dolnym Śląsku - zgodzili się co do tego, że różnorodnością i wielokulturowością przypominają Kanadę.

Podczas spotkania rozmawiano także o 25-leciu wejścia Polski do NATO. Ambasador Catherine Godin nie ukrywała, że Kanadyjczycy są dumni z tego, że jako pierwszy kraj ratyfikowali Protokoły Akcesyjne Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a Kanada od początku wspiera Polskę w NATO. 

Spotkanie dotyczyło również pomocy jaką Dolny Śląsk otoczył uchodźców z Ukrainy i ich funkcjonowania w społeczeństwie dwa lata od najazdu Rosji na Ukrainę.

Wojewoda podkreślał również, jak ważne zadanie stoi przed administracją rządową, która chce budować w społeczeństwie mosty, a zakopać podziały.

Jednym z poruszanych tematów były także problemy z nielegalnymi składowiskami odpadów i stan Odry po katastrofie w 2022 r. oraz działania, jakie podejmuje wojewoda w związku z ochroną rzeki. 

Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń podkreślał, że w sprawach związanych z transformacją i ochroną środowiska chciałby, aby Dolny Śląsk mógł czerpać z wiedzy Kanadyjczyków, a dolnośląskie uczelnie wyższe, na których badania prowadzą równie wybitni specjaliści, mogły nawiązać współpracę z uczelniami z Kanady.

Obie strony mają nadzieję, że to początek serii spotkań dotyczących współpracy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u