Zmodernizowany SOR w Łęcznej oficjalnie otwarty

Autor: Lubelski UW 2024-03-30 08:02:28

Mieszkańcy Łęcznej od przyszłego tygodnia będą mogli korzystać z nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. We wtorek, 19 marca, w obecności wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, wiceministra zdrowia Marka Kosa, a także lubelskich parlamentarzystów, zmodernizowany SOR został oficjalnie otwarty.

Szpital w Łęcznej jest jednym z najlepiej zarządzanych w Polsce. Na szczególne docenienie zasługuje fakt, że dyrektor Krzysztof Bojarski jest osobą, typem managera, który nie tak jak większość poświęca swoją uwagę przeszłości i przyszłości w proporcjach 50 na 50, ale 30 procent na teraźniejszość, a 70 na przyszłość. To jest najważniejsze w strategicznym planowaniu długofalowym, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje

– mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Renowacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łęcznej rozpoczęła się jesienią 2022 roku.

Nowa baza diagnostyczna

Pomysł przebudowy zrodził się w okresie pandemii. Mimo starań całej załogi, zobaczyliśmy sporo niedociągnięć, które pandemia obnażyła. Zobaczyliśmy, że nasz szpital nie jest przygotowany na takie wyzwanie

– opisywał dyrektor szpitala, Krzysztof Bojarski.

Najważniejszym założeniem projektu było wytyczenie dwóch stref i dróg komunikacji. Jedna przeznaczona miała być dla osób z objawami chorób zakaźnych, natomiast druga dla pozostałych pacjentów potrzebujących doraźnej i specjalistycznej pomocy medycznej.

Rozbudowaliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy o blisko 400 metrów kwadratowych. Stworzyliśmy nową bazę diagnostyczną, obejmującą nową pracownię rentgenodiagnostyczną i nową pracownię tomografii komputerowej. Przebudowaliśmy oddział tak, by w momencie ponownego wystąpienia pandemii, dolna jego część stała się tzw. częścią zakaźną, pozwalającą diagnozować pacjentów i kierować ich bez kolizji z innymi pacjentami na oddziały. Niezależnie od tego oddział jest teraz większy, sprawniejszy, a my będziemy w stanie dużo szybciej diagnozować pacjentów, którzy się do nas zgłaszają na co dzień

– kontynuował Krzysztof Bojarski.

Dofinansowanie na modernizację łęczyńskiego SOR pochodziło w największej mierze z rezerwy budżetowej. Ostateczna wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 10 212 912,62 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana była w ciągu dwóch lat i wyniosła łącznie 7 426 695,48 zł.

To bardzo ważny dzień dla szpitala powiatowego w Łęcznej. To jednak równie istotny dzień dla wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego oraz turystów, którzy przybywają tu latem. Zakończenie przebudowy SOR to nowa historia jeśli chodzi o ratownictwo w szpitalu w Łęcznej. Poprawi się nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, ale także dostępność do świadczeń dla pacjentów, którzy będą mieli lepiej, lżej i bardziej przestronnie z lepszymi warunkami infrastrukturalnymi

– stwierdził podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Kos.

W najbliższych latach dyrekcja szpitalu w Łęcznej planuje kolejne inwestycje. Wśród nich jest, m.in. powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego, czy modernizacja lądowiska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u