Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie stała się faktem

Autor: Małopolski UW 2024-04-03 09:18:38

To kompleksowa inwestycja. Z jednej strony budynek Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie został rozbudowany o salę gimnastyczną wraz z szatniami, pomieszczeniem na sprzęt sportowy, pokojem trenerskim. Z drugiej – inwestycja objęła też bibliotekę, przedszkole, zaplecze kuchenne czy sale lekcyjne. W uroczystym otwarciu rozbudowanego budynku udział wziął wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Gratuluję determinacji w podejmowaniu wyzwań, których owoce widzimy dzisiaj. Rozbudowa szkoły to szansa dla kolejnych pokoleń uczniów. Sport, tak ważny w życiu młodych ludzi, uczy zdrowej rywalizacji, pomaga zachować równowagę psychiczną oraz wspomaga rozwój. Biblioteka, nowe sale lekcyjne czy przedszkole to potrzebne inwestycje, które będą służyły dzieciom i młodzieży. Życzę, by ta rozbudowana szkoła ułatwiła proces kształcenia i przyczyniała się do wielu sukcesów edukacyjnych i sportowych – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Chrzanowie była jedyną szkołą podstawową w gminie, która nie miała sali gimnastycznej oraz nie zapewniała odpowiedniej liczby miejsc dydaktycznych. Uczniowie ćwiczyli w przerobionej na ten cel sali lekcyjnej. Powierzchnia bazy oświatowej w budynku wynosiła 903 m2 i nie była w stanie zapewnić dzieciom komfortowych warunków do nauki. W szkole było tylko pięć sal lekcyjnych i jedna klasopracownia.

Inwestycja zrealizowana została dzięki wsparciu ze środków rządowych w wysokości prawie 13 mln zł. Udział gminy Chrzanów to ponad 2,5 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 15,4 mln zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u