Nieprawidłowości w szkole w Miłocinie

Autor: Lubelski UW 2024-04-04 09:38:50

W środę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Miłocinie (gm. Wojciechów). Z dziennikarzami spotkali się wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, wicewojewoda Wojciech Wołoch oraz Lubelski Kurator Oświaty Tomasz Szabłowski.

Tydzień temu skontaktowali się ze mną rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Miłocinie, którzy zgłosili problem, z którym zmagają się od dłuższego czasu, a w którego sprawie nie uzyskali do tej pory rzetelnego wsparcia oraz próby jego rozwiązania. Mówimy tu o podejrzeniu molestowaniu dzieci we wspomnianej szkole

- powiedział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Podjęliśmy szereg działań w celu wyjaśnienia sprawy. Lubelski Kurator Oświaty wszczął postępowanie wyjaśniające wobec nauczyciela, który miał dopuszczać się niestosownego zachowania. Zostało również wszczęte postepowanie wyjaśniające wobec dyrektor placówki

- dodał wojewoda.

Postępowanie w sprawie nauczyciela zmierza ku końcowi. W najbliższym czasie przygotowany zostanie wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

- przyznał Lubelski Kurator Oświaty Tomasz Szabłowski.

Ponadto, w związku z wątpliwościami, jakie budzi rola dyrektor szkoły, wojewoda lubelski zapowiedział złożenie zawiadomienia do Wojewódzkiej Inspekcji Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.

Najważniejsze w tym momencie jest dla nas zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Nawiązaliśmy kontakt z organizacja pozarządową, fundacją Sempre a Frente, która udzieli wspomnianym uczniom wsparcia psychologicznego, zapewni terapię indywidualną, jak i grupową. Poleciłem również kuratorowi uruchomienie telefonu zaufania, pod którym dzieci, czy rodzice, mierzący się z podobnymi problemami, będą mogli je zgłosić

- zapewnił wojewoda lubelski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u