Język niemiecki wraca do szkół w pełnym wymiarze godzin

Autor: Opolski UW 2024-04-11 08:13:04

Rząd przywraca naukę języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Wprowadzone w 2022 r. rozporządzenia poprzedniego rządu, zapisy zmniejszające możliwości prowadzenia i finansowania nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, stanowiły przykład łamania zasady równości prawa. W demokratycznych i praworządnych krajach nie tworzy się dyskryminującego prawa i nie karze się w ten sposób własnych i niepełnoletnich obywateli.

Język niemiecki jako język mniejszości wraca do szkół w pełnym wymiarze godzin. To przede wszystkim korzyść dla opolskich dzieci, które będą mogły rozwijać swoje umiejętności i poszerzać swoje horyzonty.

O zmianie poinformowała Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer podczas konferencji zorganizowanej w Krapkowicach.

Opolski Urząd Wojewódzki reprezentował Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Marek Mazurkiewicz. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u