Młodzi naukowcy uhonorowani nagrodami

Autor: UM Gdańsk 2024-04-13 08:30:44

Laureatami 21. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena zostali dr Julia Balcerowska i dr n. med. Karol Steckiewicz. Wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrody wręczono 12 kwietnia, uroczysta gala odbyła się w Domu Uphagena. 

Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała dr Julia Balcerowska - za badania nad osobowościowymi uwarunkowaniami problematycznego korzystania z portali społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli narcyzmu oraz związanych z nim motywów Ja.

Nagroda w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych trafiła do dr. Karola Steckiewicza za wybitne osiągnięcia w zakresie nanomedycyny, opieki okołooperacyjnej i intensywnej terapii. 

Wyróżnienia młodym naukowcom wręczyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- Czuję się zaszczycona i zakłopotana jednocześnie. Zaszczycona, bo w imieniu gdańszczanek i gdańszczan przyjdzie mi dziś docenić talent, pracowitość i dalekowzroczność najlepszych z najlepszych – laureatów Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. I zakłopotana, bo uczciwie będzie przyznać się do tego, że dziedziny nauki, którymi się zajmujecie, to dla mnie, laika… wiedza niczym magiczna. Tym bardziej cieszę się, że jesteście z nami, pracujecie w Gdańsku, poszerzacie horyzonty i przekraczacie kolejne granice, żeby wiedzę z pożytkiem użyć dla nas wszystkich – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena jest laurem przyznawanym imiennie konkretnej osobie. Gdańszczanki i gdańszczanie dostrzegają, doceniają i wspierają trud naukowy każdej z nich, motywują do dalszej pracy. Młodzi Naukowcy, chylę czoło przed Waszych talentem i pracowitością. W imieniu społeczności Gdańska proszę o więcej!

Laudację do nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych wygłosiła prof. Beata Pastwa-Wojciechowska. W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych laudację wygłosił dr hab. Michał Markuszewski.

Laureaci otrzymali nagrodę finansową wysokości 10 tys. zł i statuetkę autorstwa prof. Jana Szczypki. 

Biogramy laureatów

Dr Julia Balcerowska

Doktor Julia Balcerowska pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy naukowej łączy zagadnienia związane z psychologią kliniczną, psychologią osobowości oraz psychologią Internetu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki uzależnień behawioralnych. Jej badania dotyczą związku pomiędzy funkcjonowaniem psychologicznym, a korzystaniem z nowych technologii w kontekście zachowań nałogowych. W 2023 roku ukończyła Studia Doktoranckie Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim i obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Osobowościowe uwarunkowania problematycznego korzystania z portali społecznościowych – rola narcyzmu i związanych z nim motywów Ja”. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu takich jak Computers in Human Behavior, Psychological Assesment, czy Personality and Individual Differences. Julia Balcerowska ma także znaczne osiągnięcia w prowadzeniu projektów naukowych. Pełniła rolę kierowniczki w trzech grantach, w tym w grancie Preludium 19, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Związek między symptomami lęku i depresji, a uzależnieniem od portali społecznościowych: rola preferencji komunikacji przez Internet i lęku przed pominięciem”. W październiku 2022 roku otrzymała stypendium dla młodych naukowców i w ramach programu „Scouting for Global Excellence” wzięła udział w International PostDoc Week, który organizowany był na Uniwersytecie Ruhry w Bochum w Niemczech. Od 2022 roku realizuje staż naukowy w Katedrze Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Julia Balcerowska wystąpiła na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych m.in. w Nottingham (Wielka Brytania), Pradze (Czechy), Seulu (Korea Południowa), czy Belfaście (Wielka Brytania). Jest także członkinią międzynarodowego stowarzyszenia International Society for the Study of Behavioral Addictions (ISSBA), które integruje grono naukowców i ekspertów w dziedzinie uzależnień behawioralnych.

Dr n. med. Karol Steckiewicz

Karol Steckiewicz w 2021 r. ukończył studia na kierunku lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze w czasie trwania studiów, pod kierunkiem prof. Iwony Inkielewicz - Stępniak, z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. Obecnie jest zatrudniony w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed kierowanej przez prof. Radosława Owczuka. W swojej pracy naukowej zajmuje się nanomedycyną, szczególnie zainteresowany jest poszukiwaniem nanomateriałów o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwdrobnoustrojowych. Prowadzi również badania z zakresu medycyny okołooperacyjnej i intensywnej terapii. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi zespołami badawczymi, odbył staże na Uniwersytecie w Cambridge i na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Jest autorem jedenastu artykułów naukowych i dwudziestu wystąpień konferencyjnych. Pełnił rolę kierownika albo wykonawcy w pięciu projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych dotyczących głównie biomedycznych zastosowań nanocząstek metali szlachetnych. Był promotorem pomocniczym w zakończonym przewodzie doktorskim, współkierował trzema pracami dyplomowymi. Aktywnie włącza się w życie społeczności akademickiej współorganizował krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, brał udział w wydarzeniach popularnonaukowych, współprowadził audycję w Studenckiej Agencji Radiowej. Za swoją działalność naukową otrzymał liczne nagrody m.in. Stypendium Ministra Zdrowia, Nagrodę Zaufania Złoty Otis za debiut naukowy w medycynie, Medal „Primus Inter Pares” dla najlepszego studenta Wydziału Lekarskiego, był również laureatem rankingu miesięcznika Forbes 25under25 w kategorii Nauka. Wielokrotnie otrzymywał nagrody i stypendia Rektora GUMed.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Te prestiżowe gdańskie wyróżnienie przyznawane jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do tej pory nagrodą wyróżniono 40 młodych naukowców.

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek kapituły, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni.

O szczegółach dot. Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena można przeczytać na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury.

fot. www.gdansk.pl

© 2018 Super-Polska.pl stat4u