Prof. dr hab. Ryszard Koziołek wybrany Rektorem UŚ na kadencję 2024-2028

Autor: mat prasowe UŚl 2024-04-17 08:13:30

W wyniku głosowania na Rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2024-2028, w pierwszej turze wybrany został prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek jest związany z Uniwersytetem Śląskim jako jego absolwent, pracownik naukowy, nauczyciel akademicki, profesor w Instytucie Polonistyki, rektor w kadencji 2020-2024. Zdobył tu kolejne stopnie akademickie aż do tytułu profesora uzyskanego w 2016 roku. Tu spotkał swoich nauczycieli i mistrzów, którzy wpłynęli na jego sposób uprawiania nauki i pracę ze studentami oraz na rozumienie uniwersytetu – Profesorów: Stefana Szymutkę, Krzysztofa Kłosińskiego, Tadeusza Sławka.

Od wielu lat jest cenionym i lubianym przez studentów nauczycielem akademickim, uznanym w środowisku naukowym badaczem literatury; ekspertem w zakresie badań nad twórczością Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza, co dokumentują jego opracowania edycji dzieł tych pisarzy w prestiżowej serii Biblioteka Narodowa (T. Parnicki, „Tylko Beatrycze”, Biblioteka Narodowa; seria I, nr 304, Wrocław 2001; H. Sienkiewicz, „Ogniem i mieczem”, „Biblioteka Narodowa”, seria I, nr 345, Wrocław 2023). Publikuje od wielu lat eseje i artykuły w najważniejszych dziennikach i tygodnikach krajowych, uczestnicząc aktywnie w bieżącej debacie publicznej. Uznanie dla jego prac naukowych i eseistycznych potwierdzają nagrody: Nagroda Literacka Gdynia (za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, 2009; II wyd. 2018); Śląski Wawrzyn Literacki (za książkę „Dobrze się myśli literaturą”, 2016); Nagroda im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej (2017); Pikowy Laur Polskiej Izby Książki dla cyklicznej audycji Radia Katowice „Poczet Pisarzy Polskich”.

Od roku 2009, kiedy Profesor Olga Wolińska zaprosiła go do współtworzenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, rozpoczęła się jego praca w administracji uniwersyteckiej. Po objęciu funkcji dyrektora doprowadził do połączenia studiów MISH i MISMAP w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych – unikalną w skali kraju jednostkę kształcenia indywidualnego i interdyscyplinarnego. Następnie, przez osiem lat pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów. Jest ekspertem w ramach międzynarodowego programu Masters of Didactics. Doświadczenie w zakresie organizowania innowacyjnej dydaktyki pozwoliło mu zaprojektować, zainicjować i doprowadzić do wdrożenia pilotażu Nowej Koncepcji Studiów – unikalnej w skali Polski formy kształcenia uniwersyteckiego, w ramach której studia kierunkowe są wzbogacane i wzmacniane dzięki temu, że odbywają się w wielodyscyplinowym środowisku nauki uniwersyteckiej.

W 2020 r. został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W 2024 r. pełni funkcję prezydenta uniwersytetu europejskiego w ramach sojuszu Transform4Europe. Był inicjatorem skutecznych starań o tytuł Europejskiego Miasta Nauki dla Katowic na rok 2024 – po raz pierwszy uzyskany przez miasto akademickie leżące Europie Środkowo-Wschodniej. Jest przewodniczącym Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, w którego skład wchodzi siedem katowickich uczelni publicznych. Dzięki jego skutecznemu przekonywaniu przedstawicieli samorządów lokalnych o wadze nauki dla rozwoju regionu, zarząd województwa śląskiego uznał budowę nowej infrastruktury naukowej i dydaktycznej dla nauk chemicznych i biologicznych za swoje priorytety i złożył skutecznie wniosek o ich finansowanie ze środków europejskich.

Był członkiem jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012-2015  i przewodniczącym tej nagrody w 2015 r. Pełnił funkcję przewodniczącego polskiego jury Nagrody Literackiej Unii Europejskiej w 2023 roku. Jest stałym uczestnikiem Conrad Festival i jako pierwszy Polak został zaproszony do wygłoszenia „The Annual Conrad Lecture” w 2019 roku. Pomysłodawca i dyrektor Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który w 2019 r. otrzymał nagrodę dla najlepszej inicjatywy popularnonaukowej w Europie (EUPRIO) oraz triumfował w kategorii „zespół”, w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki 2020, organizowanym przez serwis „Nauka w Polsce” PAP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Nagrody im. prof. Józefa Pietera dla wybitnego nauczyciela lub nauczycielki województwa śląskiego. Zainicjował prace nad stworzeniem Programu Badań dla Śląska, którego celem jest budowa funduszu dla badań naukowych w kluczowych obszarach rozwoju regionu.

Cechują go pomysłowość, pracowitość, niewyczerpana wola rozmowy oraz upór w realizowaniu idei i projektów służących rozwojowi Uniwersytetu Śląskiego. Wierzy w ponadczasową wartość uniwersytetu – wspólnoty uczonych, pracowniczek i pracowników, studentek i studentów, doktorantów i doktorantek, którzy pracują wspólnie dla większego dobra, jakim jest wiedza prawdziwa. Rolę rektora pojmuje jako nieustanną troskę, aby każda i każdy, którzy stali się częścią Uniwersytetu znaleźli w nim najlepsze warunki do pracy, studiowania oraz dla pokojowego i przyjaznego bycia razem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u